Tuyển sinh Đại học năm 2020, ngành Quản lý Thủy sản tuyển chung trong nhóm ngành Thủy sản của khoa Thủy sản với 40 chỉ tiêu, trong đó có 15 chỉ tiêu xét tuyển học bạ THPT (lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) và 25 chỉ tiêu thi THPT quốc gia.

Thông tin tuyển sinh ngành Quản lý Thủy sản năm 2020
Thông tin tuyển sinh ngành Quản lý Thủy sản năm 2020

Trương Văn Đàn