Việc làm ngành mới “Quản lý Thủy sản”

Kỹ sư tốt nghiệp ngành Quản lý Thủy sản có cơ hội làm việc trong các tổ chức nhà nước, tổ chức nước ngoài,...

Bệnh học Thủy sản – Nghề Bác sĩ sông nước

NGÀNH BỆNH HỌC THUỶ SẢN Mã ngành, tổ hợp xét tuyển Tên trường Ký hiệu trường Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Mã tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu...

Chuẩn đầu ra ngành bệnh học Thủy sản

YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP NGÀNH BỆNH HỌC THỦY SẢN Ngành: Bệnh học thủy sản, Mã...

Ngành học Nuôi trồng Thủy sản

1. Tên chương trình đào tạo:  NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN Tên tiếng Anh: AQUACULTURE Mã ngành: 52.62.03.01 Loại hình đào tạo:  Chính quy Thời gian đào tạo và số tín...

Bệnh học thủy sản – Ngành học đầy tiềm năng

Từ những năm 1980 đến nay, thủy sản được xem là ngành kinh tế tiên phong trong quá trình đổi mới, đã có những...

Giới thiệu bộ môn Bệnh học Thủy sản

Cán bộ, giảng viên bộ môn Bệnh học Thủy sản Bộ môn Ngư y là một đơn vị chuyên môn của Khoa Thủy sản, được...

Giới thiệu bộ môn NTTS

Cán bộ giảng viên bộ môn Nuôi trồng Thủy sản Bộ môn Nuôi trồng thủy sản được thành lập vào năm 1995, thủa ban đầu...

Giới thiệu bộ môn Cơ sở Thủy sản

Cán bộ, giảng viên bộ môn Cơ sở Thủy sản

Giới thiệu bộ môn Cơ sở và Quản lý Thủy sản

Cán bộ, giảng viên bộ môn Cơ sở và Quản lý Thủy sản Bộ môn Cơ sở và Quản lý Thuỷ sản là 1 trong...