Giới thiệu bộ môn NTTS

Cán bộ giảng viên bộ môn Nuôi trồng Thủy sản

Bộ môn Nuôi trồng thủy sản được thành lập vào năm 1995, thủa ban đầu tổ bộ môn NTTS trực thuộc khoa Khoa học vật nuôi – Trường Đại học Nông Lâm Huế. Trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển bộ môn không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng độ ngũ cán bộ giảng dạy, cùng với nhu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật về lĩnh vực thủy sản cho khu vực Miền Trung và Tây Nguyên nhà trường đã thành lập khoa Thủy sản trên nền tảng cơ bản của bộ môn NTTS vào năm 2005. Kể từ đó cán bộ của bộ môn được điều chuyển qua các bộ môn chuyên môn khác làm nhiệm vụ quản lý và phát triển bộ môn mới nên số lượng cán bộ cơ hữu của bộ môn có sự suy giảm so với trước đây. Tuy nhiên, với truyền thống của bộ môn nòng cốt và sự nổ lực lao động, học tâp vươn lên của từng cán bộ, giảng viên, bộ môn vẫn đóng vai trò chủ chốt của khoa Thủy sản. 

Ảnh 1. Sinh viên ngành NTTS trong giờ học tiếp cận nghề

Hiện bộ môn có 12 cán bộ,  giảng viên đều có trình độ sau đại học. Trong đó, có 1 Phó giáo sư về chuyên ngành NTTS, 4 Tiến sĩ và 7 thạc sỹ. Bộ môn giữ vai trò đào tạo kiến thức và kỹ năng chuyên ngành cho sinh viên NTTS, sau hơn 20 năm đào tạo bộ môn đã đào tạo cho xã hội trên 2000 cán bộ kỹ thuật Nuôi trồng thủy sản vừa hiểu biết sâu rộng về kiến thức chuyên môn và vừa vững vàng về tay nghề, được nhiều nhà tuyển dụng đánh giá cao và luôn ưu tiên tuyển dụng khi có nhu cầu về đội ngũ lao động trình độ cao.

Cơ cấu nhân sự của bộ môn NTTS

TT Họ và tên Chức vụ/chức danh Học hàm/Học vị Email
1 Hoàng Nghĩa Mạnh Trưởng Bộ môn, Giảng viên Tiến sĩ hoangnghiamanh@huaf.edu.vn
2 Nguyễn Văn Huy Phó trưởng khoa, Giảng viên chính Tiến sĩ nguyenvanhuy@huaf.edu.vn
3 Tôn Thất Chất Giảng viên cao cấp PGS.TS tonthatchat@huaf.edu.vn
4 Nguyễn Phi Nam Giảng viên chính Thạc sỹ nguyenphinam@huaf.edu.vn
5 Trần Thị Thu Sương Giảng viên chính Thạc sỹ tranthithusuong@huaf.edu.vn
6 Nguyễn Thị Xuân Hồng Giảng viên chính Tiến sĩ nguyenthixuanhong@huaf.edu.vn
7 Phạm Thị Phương Lan Giảng viên chính Thạc sỹ, NCS phamthiphuonglan@huaf.edu.vn
8 Võ Đức Nghĩa Giảng viên chính Thạc sỹ, NCS voducnghia@huaf.edu.vn
9 Nguyễn Thị Thúy Hằng Giảng viên Tiến sỹ nguyenthithuyhang@huaf.edu.vn
10 Nguyễn Thị Thanh Thủy Giảng viên chính Thạc sỹ nguyenthithanhthuy@huaf.edu.vn
11 Trần Nguyên Ngọc Giảng viên Thạc sỹ trannguyenngoc@huaf.edu.vn
12 Lê Minh Tuệ Nghiên cứu viên Thạc sỹ leminhtue@huaf.edu.vn

Các học phần bộ môn quản lý

 1. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác
 2. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp động vật thân mềm
 3. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển
 4. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi rong biển
 5. Kỹ thuật sản thủy sản nước ngọt
 6. Kỹ thuật nuôi thủy đặc sản
 7. Kỹ thuật sản xuất thức ăn tươi sống
 8. Công trình và thiết bị trong Nuôi trồng thủy sản
 9. Nuôi trồng thủy sản đại cương
 10. Phương pháp khuyến ngư
 11. Phương pháp thí nghiệm và xử lý số liệu trong NTTS
 12. KT SX giống và nuôi sinh vật cảnh
 13. KT nuôi cá mặt nước lớn
 14. Quản lý chất lượng sản phẩm nuôi trồng thủy sản

​Bộ môn NTTS