Cựu Sinh viên

      DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN CÁC KHOÁ CỦA

KHOA THỦY SẢN

KHÓA 28

1 Nguyễn Kim Anh 13 Lê Viết Nhu
2 Trần Thị Ngọc Anh 14 Nguyễn Yên Phong
3 Trương Minh Danh 15 Phan Văn Tâm
4 Lương Thị Hồng Hương 16 Hồ Quốc Thăng
5 Bùi Lê Đức Hóa 17 Nguyễn Thị Cẩm Thủy
6 Văn Thị Thanh Huyền 18 Cao Thị Thúy
7 Phạm Quang Anh Khôi 19 Hồ Thị Yên Thủy
8 Bùi Văn Khân 20 Nguyễn Duy Quỳnh Trâm
9 Trần Thị Thanh Loan 21 Nguyễn Hữu Hoài Trung
10 Lương Quang Lý 22 Lê Công Tuấn
11 Trần Thị Diệu Minh 23 Phạm Cảnh Tú
12 Trần Văn Nhơn 24 Hồ Vinh

KHÓA 29

1 Phan Thị Lệ Anh 10 Nguyễn Phước Bảo Hưng
2 Nguyễn Đức Bình 11 Phạm Đình Long
3 Nguyễn Viết Cam 12 Trần Hoàng Long
4 Võ Văn Dũng 13 Phan Xuân Nam
5 Võ Điều 14 Trần Hoàng Sơn
6 Trần Hưng Hải 15 Trần Nhật Thành
7 Trần Thanh Hải 16 Lê Văn Thắm
8 Ngô Đắc Thanh Hiệp 17 Trần Thị Thùy Trang
9 Trương Thị Hoa 18 Nguyễn Văn Vũ

LỚP NTTS KHÓA 30

1 Nguyễn Thanh Bình 11 Đoàn Văn Lợi
2 Nguyễn Văn Cảm 12 Hồ Thiện Nghĩa
3 Đào Văn Chung 13 Lê Đình Thanh Nhã
4 Đỗ Hữu Cường 14 Nguyễn Hồng Phong
5 Bá Thị Dung 15 Nguyễn Duy Quang
6 Trần Hữu Hải 16 Lê Quang Thành
7 Lê Dương Hoàng 17 Nguyễn Đăng Thành
8 Đào  Đức Hưng 18 Hoàng Thị Bích Thủy
9 Hà Thị Kiều Lang 19 Võ Mi­nh Trường
10 Hoàng Như Lĩnh 20 Lê Xuân Vinh

LỚP NTTS KHÓA 31

1 Dương Thế Anh 20 Lê Châu Quốc Phú
2 Mạc Như Bình 21 Trần Anh Phương
3 Nguyễn  Đức Bình 22 Châu Quốc Phương
4 Văn Quốc Bửu 23 Phan Văn Phương
5 Nguyễn  Đại Dũng 24 Huỳnh Thanh  Tâm
6 Lê Ngọc Dĩnh 25 Nguyễn  Cửu Tân Thanh
7 Nguyễn  Thị Tuyết Dung 26 Lê Viết Thuận
8 Nguyễn  Chánh Đại 27 Nguyễn Văn Thuyết
9 Nguyễn Thị Thu Giang 28 Hồ Quang Tiến
10 Trần Đình Hào 29 Hồ Thị Tùng
11 Phan Thị Lệ Hằng 30 Nguyễn Văn  Tớ­i
12 Nguyễn Thị Xuân Hồng 31 Hoàng Thị Khánh Trâm
13 Trần Văn Hùng 32 Nguyễn  Duy Trinh
14 Nguyễn Kim Hoạ­ch 33 Nguyễn  Ngọc Tý
15 Ph­m Thị Liên Hương 34 Ngô Võ Phương Uyên
16 Huỳnh Văn Hậu 35 Nguyễn  Thanh Vinh
17 Nguyễn Văn Ly 36 Văn Thị Thu Vinh
18 Võ Văn Nam 37 Trần Thị Thúy Vinh
19 Phan Nông 38 Lê Thế Kỷ

LỚP NTTS 32

1 Nguyễn Bá Đài 22 Hồ Văn  Trung (1978)
2 Ph­m Thị Xuân Diệu 23 Huỳnh Thị Diễm Tú
3 Hoàng Thị Hà 24 Nguyễn Anh Tuấn
4 Mai Xuân Hà 25 Trần Quốc Tuấn
5 Nguyễn Thanh Hải 26 Nguyễn Cảnh Tùng
6 Lương Thị Hiền 27 Nguyễn Thị Tuyến
7 Nguyễn Thị Hoa 28 Trần Thị Thu Vân
8 Lê Văn Khánh 29 Huỳnh Văn Vì
9 Ph­ạm Thị Bích Liên 30 Huỳnh Thị Ngọc Xuân
10 Hồ Hải Nam 31 Đào viết Dũng
11 Đào Trọng Nghĩa 32 Trần Văn Hùng
12 Trần Thanh Ngọc 33 Hoàng Trọng Quốc
13 Trần Thị Lan Phương 34 Trần Công Sơn
14 Trương Thị Quyết 35 Đoàn Đ­ại Thắng
15 M­ạc Thanh Sanh 36 Trần Hoàng Minh Tú
16 Phạ­m Thị Sương 37 Nguyễn Đình Thắng
17 Cao Huy Thái 38 Lê Trọng Minh
18 Nguyễn Hữu Thư 39 Lê Đình Phận
19 Hoàng Thanh Thuận 40 Trịnh Thanh  Hương
20 Cao Hữu Trung 41 Đặng Xuân Minh
21 Hồ Văn Trung (1979) 42 Nguyễn Văn Hải

LỚP NTTS 33

1 Võ Thị Trường An 15 Mai Văn Định
2 Võ Thị Hữu 16 Trần Anh Ngọc Hiền
3 Dương Văn Quốc 17 Ngô Đình Nghĩa
4 Hồ Khắc Thuần 18 Đặng Văn Minh
5 Nguyễn Ngọc Dũng 19 Lê Văn Thủy
6 Nguyễn Thị Thúy Hằng 20 Nguyễn Văn Tĩnh
7 Huỳnh Thị Như Hải 21 Nguyễn Hồng Hà
8 Lê Quang Hải 22 Nguyễn Hữu Phương
9 Phạm Thị Minh Huế 23 Đỗ Sỹ Thìn
10 Phạm Minh Sơn 24 Trần Mạnh Hùng
11 Phạm Minh Hải 25 Nguyễn Văn Cường
12 Trương Ngọc Hương 25 Võ Trọng Bảo
13 Đặng Thị Hà 27 Nguyễn Minh Đức
14 Phạm Thị Phương Lan 28 Phạm Văn Giáo

LỚP NTTS KHÓA 34

1 An 25 Hoàng Nghĩa Mạnh
2 Hồ Đắc Anh 26 Võ Đức Nghĩa
3 Phan Đình Châu 27 Trần Thị Thanh Nhã
4 Phan Quốc Châu 28 Nguyễn Văn Phát
5 Phạn Thị Kim Chi 29 Vũ Hàn Phong
6 Võ Văn Chương 30 Nguyễn Văn Phúc
7 Nguyễn Cường 31 Ng Thị Thu Phương
8 Ngô Kiến Được 32 Đặng Quốc Quân
9 Nguyễn Thị Giang 33 Lê Bá Quỳnh
10 Nguyễn Thi Thu 34 Trần Văn Quý
11 Ng Thi Minh Hải 35 Nguyễn Đức Tấn
12 Nguyễn Hiền 36 Nguyễn Bá Thanh
13 Lê Thanh Hiệp 37 Ng Thi Bích Thảo
14 Nguyễn Văn Huy 38 DĐỗ Vĩnh Thái
15 Trần Văn Huyền 39 Lê Văn Thọ
16 Dương Quốc Hùng 40 Ng Thị Thanh Thu
17 Trần Thế Hưng 41 Lê Thị Thủy
18 Đỗ Ngọc Khánh 42 Nguyễn Văn Tiến
19 Trần Thị Lan 43 Nguyễn Phước Toàn
20 Phan Thị Lệ 44 Nguyễn Trinh
21 Nguyễn Nhất Linh 45 Trần Quốc Tuấn
22 Huỳnh Thanh Long 46 Ng Thị Nhật Uyên
23 Phạm Thị Luận 47 Ng Thị Thúy Vân
24 Nguyễn Thị Trà 48 Lê Đoan Thục
49 Nguyễn Tuấn Anh

LỚP NTTS KHÓA 35

1 Phạm Đình Mỹ Công 24 Nguyễn Đôn  Phước
2 Phạm Tiến Dũng 25 Nguyễn Văn  Phiến
3 Phan Thị Mỹ Dung 26 Hồ Thiện  Phú
4 Trần Văn  Đẹp 27 Trịnh Mai  Phú
5 Phan Công  Đoàn 28 Trương Văn Phú
6 Nguyễn Thành Đồng 29 Lê Ngọc  Phúc
7 Nguyễn Thị Ngọc Hương 30 Phạm Ngọc  Quỳnh
8 Hoàng Thị Xuân Hồng 31 Lý Thị  Sương
9 Lê Quý  Hợi 32 Hoàng La  Sơn
10 Đặng Thị Mỹ Hạnh 33 Nguyễn Thị Mai Thảo
11 Lê Vũ Minh Hiền 34 Hồ Đắc Thái Thanh
12 Lê Thái Hòa 35 Nguyễn   Thạch
13 Nguyễn Quang  Hùng 36 Nguyễn Ngọc  Thịnh
14 Mai Xuân  Lãm 37 Nguyễn Thị  Thuần
15 Phạm Văn  Lợi 38 Lê Thọ  Tiến
16 Nguyễn Thị  Liên 39 Võ Phi  Trường
17 Phan Ngọc  Long 40 Phạm Xuân  Trường
18 Nguyễn Thành  Luân 41 Lê Huy  Trắc
19 Trần Văn  Mẫn 42 Nguyễn Thị Aïnh Tuyết
20 Trần Quang  Minh 43 Hoàng Thị Hồng Vân
21 Lê Vũ Tâm Minh 44 Trần Thị Hồng Vân
22 Cao Thị Hoạ My 45 Thái Khắc Nguyên Vũ
23 Huyền Tôn Nữ Thanh Nhàn 46 Vũ Hàn Phong

LỚP NTTS 36

1 Lê Quỳnh Anh 30 Trần Văn Nhuận
2 Trần Văn Cường 31 Phan Văn Nhuận
3 Nguyễn Quốc Chung 32 Hoàng Thị Nhung
4 Trần Văn Chung 33 Trần Viết Phương
5 Trần Thị Dàng 34 Lê Cảnh Phương
6 Võ Xuân Diễn 35 Nguyễn Thị Thanh Phương
7 Hà Văn Duy 36 Phan Bá Phú
8 Trần Xuân Đông 37 Nguyễn Thị Phụng
9 Ngô Thị Hương Giang 38 Phạm Văn Quang
10 Nguyễn Hùng Hải 39 Nguyễn Nam Quang
11 Lê Thanh Hải 40 Cao Bảo Quốc
12 Nguyễn  Thị Thuý Hằng 41 Võ Thị Như Sương
13 Nguyễn Thị Mỹ Hồöng 42 Hồö Quang Tường
14 Phan Thị Mỹ Hạnh 43 Nguyễn Đức Thành
15 Phạm Nguyên Hậu 44 Dương Thị Thanh Thảo
16 Lê Kiếm Hoàng 45 Trần Hữu Thọ
17 Trương Vy Hùng 46 Nguyễn Anh Thọ
18 Trần Thị Hoa Lài 47 Phan Thị Thuỷ
19 Hoàng Lê Thùy Lan 48 Mai Trọng Thuỷ
20 Trần Thị Kim Loan 49 Dương Thị Thu Thuỷ
21 Nguyễn Thị Kim Loan 50 Phạm Thể Tìhao
22 Hoàng Nam Long 51 Đặng Trọng Trợ
23 Phan Trịnh Long 52 Nguyễn Văn Tuân
24 Lê Thị Nga 53 Nguyễn Anh Tuấn
25 Nguyễn Thị Bích Ngọc 54 Trương MinhTuấn
26 Cái Viết Ngọc 55 Nguyễn Văn Ty
27 Nguyễn Thị Như Ngọc 56 Nguyễn Tý
28 Đỗ Hoàng Nguyên 57 Nguyễn Văn Vĩnh
29 Bùi Thị Nhân 58 Nguyễn Văn Việt

LỚP NTTS KHÓA 37

1 Lê Thị Thu An 31 Nguyễn Công Khanh
2 Nguyễn Thị An 32 Nguyễn Thị Loan
3 Nguyễn Đức Quỳnh Anh 33 Lê Quang Long
4 Nguyễn Văn Anh 34 D­ơng Thị HảI Ly
5 Phạm Hoàng Anh 35 Võ Thị Trà My
6 Hoàng Thị Kim ánh 36 Trần Quảng Nam
7 Phạm Thị ánh 37 Nguyễn Hữu Nghiêm
8 Hồ Thị Bé 38 Lê Tây Nguyên
9 Trần Thanh Chung 39 Nguyễn Thành Nhân
10 Võ Văn Chí 40 Phan Thị Mỹ Nhung
11 Cù Huy Cung 41 Lê Văn Phát
12 Trần Thị Bạch D­ơng 42 Tr­ơng Thị Uyên Ph­ơng
13 Lê QuangDuy 43 Nguyễn Phúc
14 Nguyễn Nhất Duy 44 Nguyễn Hữu Phúc
15 Nguyễn Thị Duyên 45 Nguyễn Sỹ Quang
16 Lê Minh Đức 46 Nguyễn Hữu Quyết
17 Nguyễn Minh Giáp 47 Phùng Anh Tình
18 Ngô Văn Hữu 48 Hoàng Xuân  Thành
19 Trần Quang Hải 49 Phan Duy Thành
20 Trần Xuân H­ởng 50 Trần Hữu Thành
21 Hoàng Thị Diệu Hiền 51 Đặng Thị Thắm
22 Nguyễn Thị Diệu Hiền 52 Hà Nam Thắng
23 Nguyễn Thị Ph­ơng Hiền 53 Nguyễn Thị Thu Thuỷ
24 Nguyễn Hữu Hiếu 54 Trần Thị Thuỷ
25 Nguyễn Quốc H­ng 55 Nguyễn Viết Tùng
26 Trần Thị Ngọc H­ng 56 Lê Thị Quỳnh Trâm
27 Nguyễn Thị Hoài 57 Trần Thị Thu Trâm
28 Nguyễn Tuấn Hoài 58 Đặng Thị Thu Trang
29 Nguyễn Văn Hoàng 59 Trần Quốc Tuấn
30 Lê Thanh Khang 60 Trần Thị Yên

LỚP NTTS 38A

1 Nguyễn Ngọc Ánh 19 Nguyễn Thị Kim Oanh
2 Hồ Văn Biên 20 Nguyễn Thị Phư­ờng
3 Nguyễn Thị Lan Châu 21 D­ương Ngọc Ph­ước
4 Trần Văn Du 22 Nguyễn Văn Sơn
5 Hoàng Công Duẩn 23 Nguyễn Thị Tâm
6 Lê Văn Bảo Duy 24 Trần Vĩnh Thắng
7 Nguyễn Đôn Giáp 25 Hoàng Thị Thanh
8 Tôn Nữ Việt Hư­ơng 26 Nguyễn Văn Thư­ờng
9 Tôn Nữ Cẩm 27 Hoàng Thới
10 Trần Nam 28 Tô Văn Thế
11 Đinh Thị Hạnh 29 Nguyễn Thanh Tùng
12 Huỳnh Thị H­ưởng 30 Phan Văn Tiệp
13 Hồ Thị Hoà 31 Nguyễn Văn
14 Nguyễn Thanh Hoàng 32 Ngô Quang Trình
15 Nguyễn Văn Kiên 33 Nguyễn Tr­ờng
16 Lê Vũ L­ơng 34 Mai Thị ánh Tuyết
17 Hoàng Lào 35 Hà Công Viễn
18 Tr­ơng Thị Minh 36 Phan Quốc Việt
37 Trần Quốc Việt

LỚP NTTS 38B

1 Võ Thị Bình 20 Phạm Thị Ph­ương
2 Trần Thị Kim Chi 21 Trần Vinh Ph­ương
3 Nguyễn Văn Chung 22 D­ương Thị Quy
4 Ngô Tiến Dũng 23 Phạm Cao Quý
5 Nguyễn Anh Dũng 24 Phùng Văn Sáng
6 Đặng Ngọc Duy 25 Lữ T. Kiến Đăng Tâm
7 Võ Thị Điệp 26 Trần Xuân Tư­ờng
8 Trần Thị H­ương 27 Phạm Văn Thành
9 Nguyễn Viết Hiền 28 Lê Thị Thu
10 Tr­ương Thị Nhật Lệ 29 Nguyễn Thị Thanh Thủy
11 Phạm Đình Luật 30 Nguyễn Thị Thuý
12 Trần Đình Minh 31 D­ương Thị Trang
13 Nguyễn Ph­ương Nam 32 Hà Sỹ Trang
14 Đoàn Thị Kiều Nga 33 Trần Thanh Trưởng
15 Nguyễn Văn Nghĩa 34 Võ Văn Tuấn
16 Nguyễn Thành Nhàn 35 Hoàng Công Tiến
17 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 36 Nguyễn Hữu
18 Trần Nh­ư Phát 37 Nguyễn Thị Hải Yến
19 Nguyễn Trần Nhã Ph­ương 38 Văn Thị Hải Yến

LỚP NTTS 39A

1 Hoàng Nguyễn Châu Bích 23 Nguyễn Hữu Ph­ước
2 Trần Văn C­ư 24 Huỳnh Thị Phương
3 Trần Hữu Chánh 25 Lê Văn Phong
4 Võ Thị Kim Chi 26 Mai Hồng Phong
5 Nguyễn Trung Dũng 27 Phùng Thế Quảng
6 Nguyễn Văn Tiến Dũng 28 Trần Công Tam
7 Trần Xuân Dũng 29 Lê Công Tình
8 Lê Thị Dung 30 Đoàn Chí Thanh
9 Bùi Thanh Được 31 Lê Thị Hồng Thắm
10 Hoàng Hải Đăng 32 Văn Đình Thắng
11 Nguyễn Hữu Điền 33 Nguyễn Thế Thiện
12 Trần Hải 34 Nguyễn Thị Thủy
13 Lê Thị Hiền 35 Đỗ Nhật Tiến
14 Từ Đức Hiền 36 Nguyễn Thị Tiến
15 Nguyễn Thị Hoàn 37 Huỳnh Thuỳ Trang
16 Hồ Viết Lãm 38 Văn Thị Thùy Trang
17 Võ Thị Thuỳ Linh 39 Ngô Văn Tuấn
18 Nguyễn Thị Loan 40 Nguyễn Thế Vư­ơng
19 Nguyễn Mẫn 41 Võ Trọng Vinh
20 Huỳnh Nam 42 Nguyễn Văn Hiệu
21 Nguyễn Hữu Nha 43 Trần Quang Toàn
22 Trần Thị Tuyết Nhung

LỚP NTTS 39B

1 D­ương Ngọc Ái 22 Văn Quý Mạnh
2 Trần Thị Anh 23 Tôn Ái Nhân
3 Võ Thị Ph­ương Anh 24 Hồ Thị Hồng Nhi
4 Võ Đại Bửu 25 Nguyễn Thị Thu Phương
5 Đặng Văn Cường 26 Phan Thế Phong
6 Phạm Văn Cửu 27 Hoàng Minh Quốc
7 Nguyễn Đình Cảnh 28 Nguyễn Văn Sơn
8 Phan Văn Chớ 29 Đinh Văn Tập
9 D­ương Xuân Duệ 30 Trần Thị Minh Th­ư
10 Tr­ương Văn Đàn 31 Bùi Hữu Thành
11 Nguyễn Quốc Đạt 32 Nguyễn Xuân Thành
12 Nguyễn Đức Giáp 33 Nguyễn Đức Tr­ường
13 Phan Thị Thu Hướng 34 Nguyễn Thị Huyền Trang
14 Ngô Thị Hà 35 Trần Văn Trí
15 Trần Thị Thuý Hằng 36 Nguyễn Đức Trung
16 Nguyễn Cảnh Hội 37 Trần Văn Tuấn
17 Nguyễn Thị Hiền 38 Huỳnh Thị Ánh Tuyết
18 Phạm Thị Thu Hiền 39 Lê Nguyễn Tư­ờng Vi
19 Nguyễn Quỳnh L­ưu 40 Nguyễn Đình Tuấn Vũ
20 Nguyễn Tấn Hoàng Long 41 Hoàng Thế Quốc
21 Phan Văn Luật

LỚP NTTS 40

1 Nguyễn Văn Bình 27 Mai Văn Nghiễm
2 Hồ Bo 28 Lê Thị Kim Ngọc
3 Nguyễn Ngọc Dương 29 Trần Nguyên Ngọc
4 Nguyễn Lê Dũng 30 Trần Thị Hoàng Oanh
5 Chu Văn Đại 31 Ngô Văn Ph­ước
6 Nguyền Hữu Đoàn 32 Trần Thiện Ph­ước
7 Trần Thị Linh Giang 33 Trần Hữu Ph­ương
8 Nguyễn Đăng Hải 34 Tr­ơng Hồng Phi
9 Lê Thị Thúy Hằng 35 Phan Thanh Phong
10 Nguyễn thị Hồng Hạnh 36 Võ Thanh Sang
11 Hà Văn Hậu 37 Phan Sữ
12 Hoàng Đức Hoãn 38 Đoàn Thanh Tài
13 Lê Xuân Hoàng 39 Nguyễn Thị Th­ư
14 Nguyễn Văn Hoàng 40 Nguyễn Chí Thanh
15 Bùi Văn Hoá 41 Thái
16 Hoàng mạnh Hùng 42 Nguyễn Sỹ Thìn
17 Nguyễn Quốc Hùng 43 Trần Thị Phương Thuỳ
18 Nguyễn Thanh Nhật Hy 44 Nguyễn Hữu Thuận
19 Nguyễn Khánh 45 Nguyễn Thị Thanh Thủy
20 Hoàng Ngọc Lưu 46 Nguyễn Công Tiến
21 Nguyễn Duy Lĩnh 47 Trần Văn Tùng
22 Nguyễn Ngọc Linh 48 Bùi Quang
23 Nguyễn Sỹ 49 Lư­ơng Quốc Vư­ơng
24 Nguyễn Văn Mão 50 Phạm Thị Hải Yến
25 Nguyễn Tr­ờng Mậu 51 Phạm Tấn Phây
26 Lê Thị Nga

LỚP NGƯ Y 40

1 Văn Thị 21 Nguyễn Thị Hoàng Ny
2 Tr­ương Thị Búp 22 Lê Thị Phư­ớc
3 Nguyễn Thị Hồng Công 23 Võ Đình Phú
4 Nguyễn Văn Dụng 24 Nguyễn Thị Thu Ph­ương
5 Phan Thị Gấm 25 Phan Văn Quán
6 Trần Thị Linh (12/4) Giang 26 Nguyễn Đình Quang
7 Trần Thị Thu Hương 27 Ngô Văn Quốc
8 Trần Bảo H­ưng 28 Lê Thị Hồng Quý
9 Nguyễn Thị Ngọc 29 Nguyễn Khánh Quý
10 Trương Văn Hiệp 30 Phan Thị Sáu
11 Hồ Thị 31 Nguyễn Thế Tân
12 Nguyễn Anh Lâm 32 Nguyễn Thị Thanh
13 Bùi Thị Linh 33 Nguyễn Thị Thảo
14 Nguyễn Thị Tuyết Mai 34 Trần Hữu Thoại
15 Hoàng Thị Yên Minh 35 Bùi Minh Thu
16 Phan Trung Minh 36 Ngô Thị Thuý
17 D­ơng Hữu Nam 37 Lê Thị Thuỷ
18 Nguyễn Thái Ngọc 38 Nguyễn Thương
19 Nguyễn Công Nhật 39 Đoàn Thị Thanh Tuyền
20 Vũ Thị Nhung 40 Nguyễn Thị Minh Uyên

LỚP THỦY SẢN 41A

1 Tr­ương Thụy Bảo 57 Nguyễn Công Nhật
2 Nguyễn Duy Bắc 58 Hồ Thị Diễm Nhi
3 Bùi Trung Bỉnh 59 Nguyễn Thị Kiều Nhi
4 Lê Đức Bình 60 Phan Thị Thuỳ Nhiên
5 Võ Phan Bình 61 Nguyễn Thị Nhớ
6 Hoàng Thị Bông 62 Nguyễn Thị Ni
7 Huỳnh Bốn 63 Nguyễn Đình Phi
8 Nguyễn Quốc Cao 64 Trần Hoàng Phú
9 Phạm Văn Châu 65 Đoàn Đại Phúc
10 Lê Thị Kim Chi 66 Nguyễn Hữu Phụng
11 Đỗ Thị Kim Cúc 67 Đinh Thị Phư­ơng
12 Nguyễn Thanh Duyệt 68 Huỳnh Thị Mỹ Ph­ượng
13 Lý Đức Dũng 69 Nguyễn Hà Quảng
14 Phạm Văn Dũng 70 Bùi Văn Quốc
15 Nguyễn Hải D­ơng 71 Phạm Anh Quốc
16 Nguyễn Thị Bích Đào 72 Phạm Bảo Quốc
17 Trần Tuấn Đạt 73 Trư­ơng Nguyễn Anh Quốc
18 Trần Vĩnh Đạt 74 Phạm Thị Nh­ Quỳnh
19 Đào Sỹ Đề 75 Nguyễn Thị Sang
20 Nguyễn Văn Định 76 Nguyễn Ngọc Sáng
21 Lê Đức Hải 77 Hồ Văn Sơn
22 Nguyễn Minh Hải 78 Nguyễn Ngọc Sơn
23 Phan Văn Hải 79 Nguyễn Thanh Sơn
24 Tôn Nữ Ngọc Hải 80 Trư­ơng Thế Sơn
25 Võ Thị Hạnh 81 Nguyễn Văn Sỹ
26 Phan Thị Thuý Hằng 82 Trần Thị Tâm
27 Hồ Đức Hiếu 83 Hoàng Văn Tân
28 Nguyễn Văn Hiếu 84 Phan Vũ Thành
29 Nguyễn Đình Hiệp 85 Nguyễn Văn Thạch
30 Phạm Thị Tuý Hoa 86 Nguyễn Thị Thi
31 Hoàng Đăng Hoà 87 Nguyễn Duy Thịnh
32 Từ Ngọc Hoàng 88 Trần Đức Thịnh
33 Vũ Thị Hải Hồng 89 Trần Quốc Thịnh
34 Nguyễn Thị Huệ 90 Trần Thái Thọ
35 Hùng 91 Trần Đình Thông
36 Trần Phú Hữu 92 Hồ Văn Thu
37 Cao Đức Khánh 93 Nguyễn Bá Thuyên
38 Nguyễn Văn Khánh 94 Nguyễn Viết Th­ường
39 Nguyễn Trí Khiêm 95 Nguyễn Hữu Tiến
40 Tuyển Thị Vành Khuyên 96 Phạm Tiến
41 Phạm Văn Lai 97 Phùng Bá Tiến
42 Trần Thị Lệ 98 Bùi Trọng Toàn
43 Nguyễn Văn Linh 99 Lê Thị Trai
44 Nguyễn Thị Loan 100 Mai Thị Trang
45 Tr­ơng Văn Long 101 Nguyễn Thị Ngọc Trang
46 Lê Ngọc Luân 102 Hoàng Hữu Trung
47 Nguyễn Minh Luận 103 Diệp Minh Tuấn
48 Bùi Xuân Mão 104 Phạm Anh Tuấn
49 Trần Thị Minh 105 Nguyễn Quang Tuyển
50 Huỳnh Thị Nhật Mỹ 106 Trần Văn T­ường
51 Trần Thị Mỹ 107 L­ơng Quang Tư­ởng
52 Bùi Rô Na 108 Hoàng Văn Việt
53 Nguyễn Thị ánh Ngọc 109 Lê Thị Thuý Việt
54 Lê Văn Nhàn 110 Lê Thanh
55 Phạm Viết Nhân 111 Lê Văn Vư­ơng
56 Đỗ Minh Nhật 112 Trần Thị Hải Yến
113 Phạm Thị Nh­ư Ý

LỚP THỦY SẢN 41B

1 Phan Văn Anh 60 Phạm Thị Nga
2 Đặng Ngọc Bình 61 Nguyễn Văn Nghĩa
3 Nguyễn Viết Bình 62 D­ương Đức Nhã
4 Trần Văn Bình 63 Hoàng Xuân Nhật
5 Thân Thị Ngọc Cẩm 64 Lê Quang Nhật
6 Ma Khánh Châu 65 Trần Thị Quỳnh Nhi
7 Nguyễn Xuân Châu 66 Lý Thị Cẩm Oanh
8 Võ Đình Chí 67 Nguyễn Phú
9 Huỳnh Đức Chính 68 Nguyễn Quang Phụng
10 Hồ Chí Công 69 Tr­ơng Thị Phụng
11 Phạm Thị Cúc 70 Trần Viết Phư­ớc
12 Nguyễn Công Danh 71 Lê Văn Quang
13 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 72 Trần Hà Quang
14 Trần Duy Diễn 73 Lê Văn Anh Quốc
15 Nguyễn Hữu Duẫn 74 Nguyễn Hữu Quốc
16 Đặng Ngọc Thuỳ Dương 75 Hồ Văn Quý
17 Lê Viết Đạt 76 Đỗ Hữu Sáu
18 Trần Văn Đồng 77 Viên Hàn Sơn
19 Lê Hoàng Đức 78 Lê Thanh Tài
20 Huỳnh Thị Giang 79 Tô Minh Tâm
21 Nguyễn Thị Giang 80 Tô Việt Tân
22 Trần Xuân Giàu 81 Nguyễn Thị Hồng Thanh
23 Nguyễn Thanh Hải 82 Tr­ương Nhật Thành
24 Phan Văn Hoàng Hải 83 Phạm Thái
25 Trần Thị Hạnh 84 Võ Thị Thái
26 Nguyễn Trung Hậu 85 Nguyễn Thị Thanh Thảo
27 Phan Thị Thu Hằng 86 Phan Đình Thạch
28 Nguyễn Thị Hiên 87 Đặng Ph­ước Thạnh
29 Nguyễn Thị Hiền 88 Phạm Công Thạnh
30 Trư­ơng Đình Hiền 89 Nguyễn Trọng Thắng
31 Đoàn Đại Hoàng 90 Trần Thắng
32 Nguyễn Hữu Hoá 91 Trư­ơng Thể
33 Tôn Thị Hoá 92 Trần Văn Thìn
34 Phan Văn Nhật Hồng 93 Nguyễn L­ơng Thình
35 Phan Hữu Hợp 94 Cao Thị Lệ Thu
36 Cao Ngọc Hùng 95 Hoàng Thị Bảo Thu
37 Hoàng Thị Ly Hu­ơng 96 Lê Thị Thuyền
38 L­ơng Thị Hoài H­ương 97 Bùi Tiến
39 Trần Thị Mỹ H­ương 98 Lê Xuân Tiến
40 Lê Tiến Hữu 96 Phan Tiến
41 Lê Văn Hữu 100 Hoàng Trọng Toàn
42 Nguyễn Văn Khánh 101 Phan Thị Hà Trang
43 Phan Ngọc Khoa 102 Phan Thị Trà
44 Phan Văn Kiên 103 Nguyễn Quang Trí
45 Hoàng Thị Ph­ơng Lan 104 Nguyễn Việt Trung
46 Trần Thị Làn 105 Hồ Công Tr­ường
47 Hoàng Lê Lâm 106 Nguyễn Xuân Tuân
48 Hoàng Kim Lân 107 Trần Đức Tuấn
49 Nguyễn Xuân Liệu 108 Trần Quốc Tuấn
50 Nguyễn Hoàng Linh 109 Trần Xuân Tuấn
51 Nguyễn Thị Loan 110 Nguyễn Cữu Tư­
52 Lê Huyền Long 111 Nguyễn Thị Tư­ởng
53 Phan Thiên Long 112 Lê Ngọc Ty
54 Đinh Viết Lự 113 Hồ Công Tỵ
55 Đặng Thị Mai 114 Mai Thị Cẩm Vân
56 Phạm Thị Tuyết Mai 115 Nguyễn Thị Kiều Vân
57 Đặng Duy Minh 116 Trần Thị Thuý Vân
58 Trần Văn Minh 117 Trần Quốc Việt
59 Huỳnh Thị Diệu Nga 118 Phan Tiến

LỚP CĐ THỦY SẢN 42

1 Nguyễn Xuân Anh 18 Nguyễn Đức Hùng
2 Nguyễn Thị Ngọc Bảo 19 Ngô Thị H­ương
3 Châu Vũ L­u Bằng 20 Hoàng Minh Gia Khang
4 Hà Văn Bình 21 Huỳnh Thị Mỹ Linh
5 Lê Thị Thuỳ Duyên 22 Trần Thị Lụa
6 Phạm Hữu Dũng 23 Phan Ngọc Khánh Ly
7 Nguyễn Quốc Đại 24 Chế Thị Diệu Mỹ
8 Nguyễn Lê Sỹ Đức 25 Trần Thị Hằng Nga
9 Nguyễn Hữu Hải 26 Nguyễn Thị Kiều Oanh
10 Võ Công Hải 27 Nguyễn Thị Quyên
11 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 28 Hồ Thị Thìn
12 Lê Thị Thúy Hằng 29 Nguyễn Thanh Thuận
13 Phạm Thị Hiên 30 Bùi Thị Th­ương
14 Nguyễn Thị Hiền 31 Nguyễn Thị Trầm
15 Lê Trung Hiếu 32 Lê Đình Tuấn
16 Cao Hoà 33 Trần Văn Tuấn
17 Nguyễn Thị Kim Huệ 34 Hoàng Quốc

LỚP THỦY SẢN 42

1 Hoàng Kim Ân 51 Phạm Như Phi
2 Thân Văn Bắc 52 Hồ Tấn Phong
3 Trần Thị Búp 55 Hoàng Hữu Phúc
4 Phạm Viết Chiến 56 Nguyễn Phúc
5 Phan Quốc Cường 57 Nguyễn Đức Phúc
6 Nguyễn Quang Dịnh 58 Hoàng Tuấn Phương
7 Trần Thị Kim Dung 59 Đào Minh Phước
8 Võ Thị Thuỳ Dương 61 Nguyễn Hồng Phước
9 Trần Thị Đào 62 Nguyễn Ngọc Quyết
10 Nguyễn Văn Đại 63 Lê Quang Quý
11 Nguyễn Thị Đạt 64 Bùi Thị Sen
12 Nguyễn Văn Hữu Đức 65 Võ Ngọc Sơn
13 Nguyễn Đình Hàm 66 Nguyễn Văn Hữu Tâm
14 Hoàng Thị Ngọc Hân 67 Nguyễn Xuân Tâm
15 Trần Thị Hậu 68 Hoàng Minh Tấn
16 Vương Công Hậu 69 Ngô Đức Thành
17 Đinh Thị Hiền 70 Trương Thị Thảo
19 Hồ Thị Hiệp 71 Nguyễn Văn Thạnh
20 Lê Xuân Hoà 72 Cao Văn Thắng
21 Khổng Hoài 73 Đoàn Văn Thắng
22 Nguyễn Thị Hoài 74 Trần Hữu Thịnh
23 Nguyễn Thị Hoài 76 Trần Thị Hồng Thơm
24 Hoàng Thị Hồng 77 Nguyễn Thị Thu
25 Phan Thị ánh Hội 78 Nguyễn Thị Lệ Thu
26 Lê Quang Huấn 79 Cái Thị Diệu Thùy
27 Nguyễn Thị Huệ 80 Võ Thị Thúy
29 Võ Thị Kiều 81 Đoàn Quang Thực
30 Huỳnh Nhật Kin 82 Lê Minh Tiến
32 Phan Thị Lan 83 Nguyễn Thị Ngọc Trang
33 Phan Thị Hương Lan 84 Nguyễn Thị Thanh Trang
34 Nguyễn Thị 85 Trần Thị Huyền Trang
35 Trương Thị Lành 86 Lê Thị Thuý Trinh
36 Nguyễn Thị Lân 87 Trần Thị Tuyết Trinh
37 Nguyễn Văn Lộc 88 Mai Bá Khánh Trình
38 Hồ Thị Mau 89 Nguyễn Thị Đăng Trình
39 Dương Hoàng Mẫn 90 Phan Xuân Minh Trí
40 Võ Thị Thanh Na 91 Nguyễn Lê Bảo Trung
41 Phan Xuân Nam 92 Nguyễn Mộng Truyền
42 Trần Nàn 93 Huỳnh Văn Tuấn
43 Phan Thị Phi Nga 95 Hà Thị Điền Tuyết
44 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 96 Nguyễn Thị Tuyết
45 Nguyễn Thị Nhung 97 Ngô Thị ái Vân
47 Nguyễn Thị Niềm 98 Lê Thiên Quốc Việt
48 Nguyễn Thị Nương 99 Phan Văn
49 Lê Thị Kim Oanh 100 Cao Đức Hiếu Vĩnh
50 Nguyễn Thị Yến Phi 101 Nguyễn Thị Thu Yến

LỚP NGƯ Y 42

1 Nguyễn Đức Dũng 24 Lê Xuân Phúc
2 Nguyễn Tiến Đạt 25 Hoàng Thị Mỹ Phương
3 Trần Thị Minh Hải 26 Nguyễn Thị Diễm Phương
4 Đoàn Xuân Hảo 27 Văn Viết Quan
5 Phạm Văn Hân 28 Trần Văn Quỳnh
6 Nguyễn Thị Hằng 29 Lê Hoài Tâm
7 Ngô Thị ánh Hiền 30 Nguyễn Xuân Thanh
8 Trần Đức Hiền 31 Trần Văn Thắng
9 Hoàng 32 Nguyễn Minh Thi
10 Hoàng Kim Hòa 33 Nguyễn Khoa Thiện
11 Lê Thành Hưng 34 Ngô Văn Đức Thịnh
12 Hoàng Thị Mỹ Hương 35 Nguyễn Thị Thúy
13 Phạm Thị Diệu Hương 36 Lường Thị út Thư
14 Ngô Đức Hữu 37 Nguyễn Thị Tình
15 Võ Công Khoa 38 Phan Chánh Tín
16 Hồ Ngọc Linh 39 Lê Duy Toàn
17 Trần Đức Lượng 40 Nguyễn Đình Trường
18 Võ Văn Miên 41 Nguyễn Hồng Trường
19 Hồ Thị Ngân 42 Phùng Đình
20 Nguyễn Thỵ Kim Ngân 43 Nguyễn Thanh Tựu
21 Cao Thị Nhung 44 Phan Thị Vân
22 Nguyễn Thị Nhung 45 Nguyễn Ngọc Vĩnh
23 Huỳnh Khánh Phúc 46 Phạm Thị Tuý Hoa

 LỚP THỦY SẢN 43

1 Nguyễn Ngọc Lan Anh 32 Nguyễn Thị Quyên
2 Trương Quang Cường 33 Hoàng Văn Sơn
3 Hồ Thị Diễm Châu 34 Trần Quang Sơn
4 Đặng Văn Dương 35 Đậu Đình Sắc
5 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 36 Ngô Sang
6 Phan Văn Đạt 37 Nguyễn Thị Tình
7 Trần Thị Giang 38 Mai Xuân Tâm
8 Đinh Thị Như Hương 39 Trần Nhật Tân
9 Vũ Thị Thanh Hương 40 Lê Văn Tài
10 Nguyễn Thị 41 Hoàng Thị Thu Thái
11 Phan Văn Mười Hai 42 Nguyễn Ngọc Thản
12 Nguyễn Thị ánh Hồng 43 Nguyễn Văn Thắng
13 Nguyễn Thanh Hậu 44 Trần Vũ Thạch
14 Nguyễn Thị Hiền 45 Lâm Thị Kim Thi
15 Nguyễn Ngọc Hưng 46 Lê Thị Thúy
16 Lê Thị Thu Hoài 47 Lê Đức Thịnh
17 Nguyễn Thị Luân 48 Nguyễn Minh Thuận
18 Trương Công Mùi 49 Võ Thị Minh Tiến
19 Dương Thị Thuý Ngọc 50 Phan Xuân
20 Lê Thị Ngọc 51 Trần Công Trình
21 Hồ Thị Nghĩa 52 Phan Thị Hà Trâm
22 Trần Thị Nhàn 53 Thái Hữu Trang
23 Phan Thị Mỹ Nhường 54 Nguyễn Thị Trầm
24 Nguyễn Lương Tiểu Niên 55 Lê Nhật Trường
25 Võ Thị Hà Ny 56 Võ Văn Trường
26 Lê Đức Phương 57 Trần Văn Tuấn
27 Nguyễn Văn Phường 58 Lê Minh Tuệ
28 Nguyễn Phương Hoài Phú 59 Lê Thị Như Uyên
29 Dương Văn Phục 60 Lê Văn Việt
30 Bùi Hữu Quý 61 Nguyễn Tuấn
31 Nguyễn Tấn Quý

 LỚP NGƯ Y 43

1 Phan Đại Bàng 19 Hồ Văn Sơn
2 Hoàng Sáu Bảo 20 Vương Nhất Sinh
3 Lê Thái Hải 21 Hồ Văn Song
4 Trần Nguyễn Minh Dương 22 Trần Đức Tài
5 Phạm Thị Bích Hạnh 23 Trần Văn Tưởng
6 Võ Đình Hoài 24 Nguyễn Hoàn Thành
7 Nguyễn Xuân Hoàn 25 Trần Long Thành
8 Nguyễn Thanh Huy 26 Đỗ Chiến Thắng
9 Đoàn Lành 27 Nguyễn Hữu Thắng
10 Trần Thị 28 Phạm Xuân Thạnh
11 Trương Công Linh 29 Nguyễn Đức Tế
12 Phan Thị 30 Lê Văn Tứ
13 Trương Ngọc My 31 Trương Viết Trình
14 Phan Văn Nguyên 32 Nguyễn Vĩnh Triệu
15 Phan Viết Quang 33 Đinh Văn Tuân
16 Văn Hữu Quang 34 Nguyễn Minh Tín
17 Nguyễn Quốc 35 Hoàng Đăng Vượng
18 Lê Quang Quý 36 Đào Quang Vỹ

 LỚP CĐ THỦY SẢN 43

1 Nguyễn Văn Bình 18 Dương Hoài Sơn
2 Nguyễn Viết Công 19 Huỳnh Thị Thu Sương
3 Nguyễn Văn Cường 20 Nguyễn Quang Sỹ
4 Nguyễn Viết Cường 21 Lê Thị Tâm
5 Cao Thị Diễm 22 Nguyễn Đình Tân
6 Đinh Dũng 23 Nguyễn Ngọc Thu
7 Võ Thị Hồng Hạnh 24 Nguyễn Thị Thuận
8 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 25 Hồ Thị Thúy
9 Lê Đức Khánh 26 Trần Quang Trình
10 Nguyễn Duy Khánh 27 Nguyễn Xuân Trung
11 Đỗ Kỷ 28 Đặng Phước Trường
12 Lê Văn Linh 29 Nguyễn Thị Thanh Truyền
13 Lê Văn Vĩnh Lộc 30 Huỳnh Ngọc Tuyền
14 Hoàng Thị Phương Ly 31 Nguyễn Thị Cẩm Vân
15 Hoàng Dũng Nguyên 32 Phạm Hoàng
16 Dương Đức Thành Nhân 33 Nguyễn Quang Y
17 Hoàng Văn Nhiên 34 Lường Thị út Thư

 LỚP QLMT&NLTS 43

1 Hoàng Thị Vân Anh 24 Hoàng Thị Thùy Nhơn
2 Nguyễn Ngọc Bích 25 Ngô Thị Thiện Nhu
3 Nguyễn Văn Chương 26 Mai Văn Phong
4 Nguyễn Dược 27 Phan Lưu Thanh Phú
5 Lê Quốc Đạt 28 Phạm Thị Phượng
6 Nguyễn Khôi Điền 29 Tào Ngọc Quang
7 Dương Phương Đông 30 Hoàng Tài
8 Nguyễn Thị Ngọc 31 Trần Ngọc Diệu Tâm
9 Nguyễn Thị Thúy Hải 32 Trần Thanh
10 Đậu Thị Hằng 33 Hồ Công Thành
11 Nguyễn Văn Hiệp 34 Nguyễn Văn Thành
12 Ngô Thị Hoa 35 Hồ Thị Thắm
13 Phạm Xuân Hùng 36 Lê Thị Minh Thi
14 Lê Thị Mỹ Khanh 37 Trần Thị Thuỷ
15 Hà Văn Khánh 38 Nguyễn Thị Thu Thương
16 Lê Minh Khoa 39 Đỗ Thị Thuỷ Tiên
17 Nguyễn Đắc Anh Khoa 40 Nguyễn Minh Tiến
18 Nguyễn Văn Lãm 41 Phan Cảnh Toàn
19 Nguyễn Mãnh 42 Lê Vũ Tuấn
20 Lê Tất Minh 43 Trần Thị ánh Tuyết
21 Hà Văn Mùi 44 Hoàng Văn Tùng
22 Hồ Thị Ngọc 45 Nguyễn Thị Vinh
23 Lê Thị Phương Nhi

LỚP THỦY SẢN 44

1 Phan Trường An 43 Trần Trọng Nghiệp
2 Nguyễn Văn Tuấn Anh 44 Hoàng Văn Ngọc
3 Nguyễn Thiên Bảo 45 Lê Thị Hồng Nhung
4 Nguyễn Đăng Bình 46 Nguyễn Thị Kim Oanh
5 Đỗ Thị Chi 47 Hoàng Phước
6 Hà Thị Kim Chi 48 Huỳnh Thị Minh Phương
7 Phan Duy Đạt 49 Phạm Phương
8 Đoàn Phước Duy 50 Trần Đăng Quyền
9 Trần Văn Hải 51 Trương Minh Quyết
10 Hoàng Thị Hiền 52 Nguyễn Ngọc Rin
11 Phan Văn Hiền 53 Lê Văn Rôn
12 Trương Thị Thu Hiền 54 Lê Quang Tâm
13 Nguyễn Vũ Quốc Hiệp 55 Nguyễn Ngọc Tấn
14 Phan Thanh Hiệp 56 Nguyễn Hữu Thân
15 Hồ Thanh Hiếu 57 Trần Văn Thắng
16 Hoàng Trung Hiếu 58 Lê Thị Thanh
17 Nguyễn Thị Hiếu 59 Hồ Thị Thảo
18 Dương Thị Mỹ Hoa 60 Trần Thị Phương Thảo
19 Nguyễn Đức Hoàn 61 Phạm Văn Thế
20 Đào Huy Hoàng 62 Nguyễn Xuân Thiền
21 Nguyễn Huy Hoàng 63 Hồ Minh Thiệu
22 Nguyễn Hưng 64 Hoàng Thị Kim Thoa
23 Võ Khắc Hưng 65 Trần Thị Kim Thỏa
24 Võ Trọng Hưng 66 Nguyễn Quang Thuận
25 Nguyễn Ngọc Huy 67 Nguyễn Thị Thương
26 Trần Hiếu Huy 68 Lương Thị Thuý
27 Vũ Trọng Huy 69 Nguyễn Thị Thủy Tiên
28 Hồ Khả Khánh 70 Đặng Văn Tiến
29 Hoàng Văn Khánh 71 Nguyễn Thị Hồng Tiến
30 Nguyễn Thị Kim 72 Nguyễn Văn Tiến
31 Huỳnh Phước Lâm 73 Võ Công Tiến
32 Nguyễn Thị Lan 74 Nguyễn Quang Tín
33 Phan Thị Thu Lan 75 Nguyễn Ngọc Toàn
34 Nguyễn Thị Liên 76 Võ Hoàng Xuân Triệu
35 Phan Thị Liên 77 Lưu Thị Xuân Trinh
36 Huỳnh Ngọc Linh 78 Nguyễn Văn Trình
37 Nguyễn Thị Thùy Linh 79 Lê Quang Trịnh
38 Lê Thị Kiều Loan 80 Alăng Trứ
39 Cơ Lâu Lúc 81 Hồ Văn Vân
40 Nguyễn Thị 82 Nguyễn Tuấn
41 Trương Văn Mừng 83 Phạm Hoàng
42 Trần Hồ Ly Na

 LỚP QLMT&NLTS 44

1 Phan Văn Bình 21 Lê Hữu Nam
2 Chế Công Bôn 22 Nguyễn Đức Phú
3 Bùi Sơn Ca 23 Hồ Thị Hồng Phượng
4 Phạm Cao Liên Công 24 Văn Minh Quang
5 Cương 25 Hà Thị Quý
6 Hoàng Quốc Dưỡng 26 Lê Cao Thảo Quyên
7 Nguyễn Duy Đoàn 27 Cao Tài
8 Nguyễn Minh Đức 28 Trần Lê Tịnh Tâm
9 Nguyễn Thị Giang 29 Huỳnh Bá Thanh
10 Trần Thị Tịnh Hải 30 Ngô Thị Thuận
11 Lê Thị Hải Hằng 31 Vũ Thị Đoàn Thương
12 Trần Thị Hiền 32 Nguyễn Thị Thanh Thuý
13 Vi Trung Hiếu 33 Đào Thị Thuỷ
14 Lê Thị Hoà 34 Phan Thị Toàn
15 Hoàng Thị Hòa 35 Nguyễn Gia Minh Trí
16 Đàm Thị Huệ 36 Trần Nguyên Trung
17 Cái Thị Diệu Liên 37 Phan Thị
18 Nguyễn Hữu Long 38 Võ Đình
19 Nguyễn Thành Long 39 Nguyễn Anh Vụ
20 Trương Ngọc Long

 LỚP CĐ THỦY SẢN 44

1 Lê Thị Thuý An 25 Nguyễn Thị Mỹ Nhung
2 Nguyễn Thanh Bình 26 Nguyễn Đăng Phước
3 Lê Văn Duy 27 Phan Văn Quý
4 Nguyễn Tài Đại 28 Lê Văn Sa
5 Phan Văn Đạo 29 Đặng Phước Tài
6 Lê Thị Thu 30 Huỳnh Nhật Tân
7 Nguyễn Nguyên Hải 31 Huỳnh Tấn Tèo
8 Phan Quang Hậu 32 Bùi Thị Mỹ Thanh
9 Trần Kiêm Hiến 33 Đặng Bá Thanh
10 Hồ Ngọc Hiệp 34 Nguyễn Đình Thảnh
11 Dương Thị Ngọc Hoà 35 Trần Thị Thêu
12 Trần Văn Hoan 36 Hồ Quốc Thoại
13 Nguyễn Xuân Hoàng 37 Nguyễn Thị Thương
14 Phan Văn Hoàng 38 Trần Thị Thanh Thuỷ
15 Đặng Công Huy 39 Nguyễn Đức Dũng Tín
16 Trần Thị Thu Huyền 40 Nguyễn Thị Hồng Trang
17 Nguyễn Phi Khánh 41 Mai Xuân Trí
18 Nguyễn Thị Khuê 42 Thành Thủy Diễm Trinh
19 Hà Văn Lãm 43 Nguyễn Hữu Trường
20 Đoàn Thị Hoa Mai 44 Nguyễn Thị Ty
21 Ngô Văn Mùi 45 Hồ Thị Hằng Vi
22 Phạm Thụy Nhàn 46 Hồ Đăng
23 Phạm Thị Nhớ 47 Lê Viết
24 Hồ Đình Nhơn

 LỚP THỦY SẢN 45

1 Lê Hoài An 38 Hà Thị Ly
2 Võ Nguyên An 39 Nguyễn Viết Mạnh
3 Hồ Đăng Anh 40 Trương Nhật Minh
4 Nguyễn Đức Anh 41 Hoàng Thị ái Mỷ
5 Trần Quang Cảm 42 Trương Thị Bích Ngọc
6 Trương Thị Cúc 43 Nguyễn Bá Nhật
7 Hồ Đắc Cường 44 Lê Nhân Nhiệm
8 Huỳnh Hải Đăng 45 Lê Thị Oanh
9 Phạm Tấn Đạt 46 Bùi Xuân Phú
10 Phan Hữu Đạt 47 Nguyễn Đức Quý
11 Võ Thành Đạt 48 Lê Thị Thu Sang
12 Đinh Văn Diệu 49 Nguyễn Thị Sao
13 Phan Thị Đông 50 Nguyễn Hữu Hoàng Sơn
14 Dương Quốc Đống 51 Cao Đức Tài
15 Hà Huệ Đức 52 Hồ Xuân Tam
16 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 53 Huỳnh Duy Tân
17 Nguyễn Ngọc Duy 54 Lê Phước Thái
18 Võ Thị Phương Duyên 55 Phạm Văn Thanh
19 Ngô Giỏi 56 Nguyễn Hữu Thành
20 Phạm Bá Hải 57 Đàm Minh Thảo
21 Thái Thị Hằng 58 Võ Thị Thanh Thảo
22 Lưu Thị Ngọc Hạnh 59 Phan Văn Thích
23 Trần Quang Hiếu 60 Phan Văn Thiện
24 Trương Quang Hòa 61 Hồ Phước Thịnh
25 Nguyễn Xuân Hoàng 62 Đặng Văn Thông
26 Văn Thị Hồng 63 Nguyễn Tiến Thông
27 Nguyễn Duy Huấn 64 Nguyễn Thị Hoài Thương
28 Nguyễn Khắc Huấn 65 Dương Thị Thủy
29 Hoàng Văn Hùng 66 Lê Bá Minh Trí
30 Lê Quang Hưng 67 Nguyễn Tấn Trị
31 Lê Văn Huy 68 Lê Đình Tùng
32 Nguyễn Võ Quốc Huy 69 Nguyễn Tuyến
33 Hoàng Xuân Lam 70 Hoàng Thị
34 Phạm Trọng Lâm 71 Nguyễn Đức Vinh
35 Lê Tuấn Long 72 Trịnh Xuân Vĩnh
36 Nguyễn Trần Luân 73 Nguyễn Tuấn
37 Nguyễn Văn Luýt 74 Võ Thị Hoàng Yến

 LỚP QLMT &NLTS 45

1 Nguyễn Văn Tuấn Anh 27 Nguyễn Văn Hòa
2 Võ Hoàng Ba 28 Ngô Hưng
3 Nguyễn Hoài Bảo 29 Cáp Xuân Kiên
4 Dương Phan Trần Bình 30 Hồ Thị Mỹ Lệ
5 Nguyễn Văn Nhật Chương 31 Nguyễn Hoài Linh
6 Hoàng Văn Cường 32 Lê Thị Thanh Mai
7 Trần Hồng Diên 33 Nguyễn Thị Ly Na
8 Trịnh Thị Thanh Diệu 34 Trần Văn Nhân
9 Cái Văn Duẩn 35 Ngô Văn Phú
10 Nguyễn Thị Dung 36 Hoàng Thị Thanh Quyên
11 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 37 Hồ Ngọc Sang
12 Phan Thị Dung 38 Hà Công Tâm
13 Thiều Quang Dưỡng 39 Nguyễn Ngọc Tân
14 Nguyễn Đạo 40 Hà Ngọc Thành
15 Ngô Nhật Đức 41 Lê Văn Thảo
16 Nguyễn Minh Đức 42 Nguyễn Thị Thảo
17 Đặng Thị Thu 43 Lê Thị Thủy
18 Nguyễn Tiến Hải 44 Hồ Văn Tỉnh
19 Trần Nam Hải 45 Hồ Thị Trang
20 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 46 Lê Thị Hà Trang
21 Nguyễn Thị Thu Hiền 47 Mai Quốc Tuấn
22 Phan Thị Ngọc Hiền 48 Nguyễn Ngọc Tùng
23 Trần Thị Thu Hiền 49 Văn Phú Việt
24 Lê Văn Hoà 50 Mai Xuân
25 Trần Thị Thanh Hoà 51 Tạ Văn Vỹ
26 Võ Trọng Hoàng

 LỚP CĐ THỦY SẢN 45

1 Nguyễn Kỳ Anh 39 Ngô Lung
2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 40 Lê Thị Quỳnh Lưu
3 Trần Ánh 41 Lê Thị Mộng
4 Lê Dy Ấu 42 Đỗ Văn Năm
5 Hoàng Đình Quốc Bảo 43 Ngô Ngọc Nghĩa
6 Ngô Viết Bin 44 Trần Thị Thanh Nhàn
7 Đào Bá Bình 45 Hoàng Thiện Nhân
8 Lê Đình Bình 46 Lê Văn Nhân
9 Trần Văn Chung 47 Phan Văn Nhân
10 Nguyễn Văn Cường 48 Nguyễn Thị Quỳnh Như
11 Trần Xuân Đạt 49 Nguyễn Thị Oanh
12 Dương Đức Độ 50 Nguyễn Văn Phi
13 Nguyễn Văn Đức 51 Phan Thanh Phước
14 Hồ Thị Dung 52 Phùng Hữu Phước
15 Nguyễn Văn Duy 53 Ngô Thị Mai Phương
16 Trịnh Ngọc Duy 54 Trần Đình Quân
17 Trần Thị Thu Hân 55 Nguyễn Văn Quang
18 Lê Thị Mỹ Hạnh 56 Võ Đăng Quang
19 Nguyễn Đình Hiếu 57 Hoàng Thế Quý
20 Nguyễn Văn Hiếu 58 Nguyễn Tú Quỳnh
21 Trần Hải Hòa 59 Châu Phúc Tân
22 Lê Thị Thu Hoài 60 Nguyễn Trọng Thái
23 Phan Thị ánh Hồng 61 Nguyễn Viết Thắng
24 Lê Đức Huấn 62 Trần Đức Thành
25 Nguyễn Thanh Hưởng 63 Hoàng Đình Tiến
26 Đặng Nhật Huy 64 Trần Hữu Tiến
27 Phạm Tiến Huy 65 Nguyễn Thị Mai Trâm
28 Trần Văn Huy 66 Hoàng Song Tranh
29 Nguyễn Chánh Huynh 67 Nguyễn Xuân Trí
30 Nguyễn Ngọc Khánh 68 Nguyễn Văn Trình
31 Nguyễn Thị Hương Lài 69 Cao Đức Trung
32 Trần Thanh Lập 70 Phạm
33 Lê Thị Hương Liễu 71 Lê Văn Tuấn
34 Võ Tá Linh 72 Nguyễn Nam Tuyền
35 Lê Thị Lộc 73 Nguyễn Quốc Việt
36 Nguyễn Minh Long 74 Vinh
37 Nguyễn Phước Bảo Long 75 Nguyễn Lương
38 Nguyễn Văn Long 76 Đoàn Xuân Ánh

LỚP NGƯ Y 45

1 Trương Thị Cúc 13 Hà Thị Ly
2 Hồ Đắc Cường 14 Lê Thị Oanh
3 Đinh Văn Diệu 15 Nguyễn Đức Quý
4 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 16 Nguyễn Thị Sao
5 Võ Thị Phương Duyên 17 Nguyễn Hữu Hoàng Sơn
6 Phan Hữu Đạt 18 Cao Đức Tài
7 Phan Thị Đông 19 Lê Phước Thái
8 Hà Huệ Đức 20 Phạm Văn Thanh
9 Ngô Giỏi 21 Nguyễn Thị Hoài Thương
10 Lưu Thị Ngọc Hạnh 22 Dương Thị Thủy
11 Nguyễn Duy Huấn 23 Lê Đình Tùng
12 Nguyễn Trần Luân 24 Nguyễn Tuyến
25 Nguyễn Đức Vinh

LỚP QLNLTS46

1 Nguyễn Đình Dương 13 Phạm Thị Ái Niệm
2 Lê Thị Giang 14 Dương Thị Pha
3 Lê Vũ Hải 15 Nguyễn Hữu Pháp
4 Nguyễn Thị Hoài 16 Dương Thị Hồng Phúc
5 Phan Phụng Hoàng 17 Nguyễn Văn Quân
6 Đỗ Nhật Huy 18 Ngô Thị Kim Tâm
7 Thái Thị Huyền 19 Đặng Thị Phương Thảo
8 Hồ Thị Hương 20 Võ Minh Thiện
9 Đỗ Thị Kiều 21 Hồ Thị Thu
10 Lê Thị My Ly 22 Lê Thị Thu
11 Nguyễn Thị Thuý My 23 Nguyễn Thị Hồng Thuý
12 Lê Thị Hồng Nhung 24 Lê Văn Tuấn
25 Trần Ngọc Quốc Tường

LỚP NGƯ Y 46

1 Nguyễn Công Binh 9 Lê Văn Lưu
2 Ngô Thị Phương Dung 10 Nguyễn Phương Nam
3 Cung Đình Đạt 11 Phạm Văn Nam
4 Đặng Hữu Hậu 12 Bùi Nhật Phong
5 Nguyễn Thị Hiền 13 Nguyễn Văn Quý
6 Văn Hữu Khanh 14 Trần Thông
7 Huỳnh Văn Lâm 15 Mai Văn Thương
8 Phan Trường Long 16 Nguyễn Đình Trường

 LỚP NTTS 46A

1 Văn Thị Bèo 21 Hoàng Văn Nhật
2 Lê Ngọc Châu 22 Lê Hoài Nhi
3 Hoàng Văn Đại 23 Hà Văn Phúc
4 Nguyễn Chí Giáp 24 Nguyễn Văn Quang
5 Trần Văn Hà 25 Trần Hoàng Triệu Quân
6 Hồ Thị Hằng 26 Đàm Thị Hồng Quê
7 Nguyễn Thị Thuý Hằng 27 Hoàng Thị Tú Quỳnh
8 Nguyễn Thị Thúy Hằng 28 Phan Thiên Tấn
9 Nguyễn Thị Hiếu 29 Nguyễn Thị Dạ Thảo
10 Phạm Thị Hoài 30 Nguyễn Thị Phương Thảo
11 Nguyễn Thị Lệ Huyền 31 Tôn Nữ Bích Thảo
12 Hoàng Văn Hùng 32 Trần Thị Thảo
13 Phạm Văn Khai 33 Bùi Khắc Thạnh
14 Phan Ngọc Lai 34 Phạm Thị Thuận
15 Nguyễn Văn Liền 35 Võ Thị Thủy
16 Hoàng Văn Linh 36 Nguyễn Minh Tiên
17 Nguyễn Văn Quốc Long 37 Lê Thị Thu Trang
18 Nguyễn Lương Mãn 38 Lê Thị Thanh Trà
19 Lê Thị Mỹ 39 Ngô Ngọc Tuất
20 Nguyễn Hữu Nam 40 Diệp Thị Vinh

 LỚP NTTS 46B

1 Trần Thị Nhật Anh 26 Nguyễn Hữu Linh
2 Đỗ Viết Bi 27 Lê nguyễn Thới Long
3 Lê Văn Cẩn 28 Trần Ngọc Minh
4 Nguyễn Văn Danh 29 Ngô Ngọc Nghĩa
5 Nguyễn Quốc Đạt 30 Nguyễn Quang Nghĩa
6 Nguyễn Quốc Đạt 31 Võ Đức Ngọc
7 Lê Trường Đức 32 Cao Thanh Nhân
8 Nguyễn Đình Đức 33 Lê Văn Nhật
9 Nguyễn Hữu Đức 34 Trần Minh Nhật
10 Hoàng Khánh Giang 35 Ngô Văn Phú
11 Lê Văn Hải 36 Nguyễn Phú
12 Nguyễn Thanh Hải 37 Hoàng Ngọc Phước
13 Trần Văn Hải 38 Hoàng Minh Quý
14 Hà Ngọc Hiển 39 Lê Trần Bảo Thành
15 Ngô Thị Huệ 40 Nguyễn Văn Thành
16 Đỗ Văn Hùng 41 Phạm Văn Thanh
17 Trần Viết Hùng 42 Hoàng Thị Thảo
18 Bùi Thị Hưng 43 Lê Thị Thu
19 Phan Hưởng 44 Nguyển Văn Thủ
20 Trần Văn Huy 45 Lê Văn Thương
21 Hoàng Thị Mỹ Huyền 46 Bùi Duy Toàn
22 Phan Thị Kiều Khanh 47 Phan Văn Trung
23 Hồ Hữu Trúc Lâm 48 Phan Văn Tuân
24 Phùng Văn Lâm 49 Lê Quang  Tuấn
25 Nguyễn Thị Liên 50 Hoàng Thiên Việt

 LỚP QLNLTS47

1 Bình 21 Phạm Trần Đình Nho
2 Trần Quang Chánh 22 Nguyễn Như Phú
3 Hồ Thị Diệp 23 Nguyễn Thị Phượng
4 Nguyễn Thị Khánh Dụng 24 Trương Quốc Quang
5 Trần Thị Kim Duyên 25 Nguyễn Thị Thu Sương
6 Lê Thị Diễm Hằng 26 Nguyễn Hùng Thái
7 Nguyễn Đắc Hạnh 27 Nguyễn Thị Thắm
8 Mai Văn Hậu 28 Trần Công Thảo
9 Lê Phước Hòa 29 Võ Thị Hương Thơm
10 Đinh Viết Hoàng 30 Bùi Thị Thuận
11 Nguyễn Thị Kim Huệ 31 Nguyễn Thị Tĩnh
12 Trần Thị Huệ 32 Lê Thị Trà
13 Hồ Thị Hường 33 Hoàng Trung
14 Trần Thị Huyền 34 Lê Thị Ngọc
15 Cao Thị Thanh Kiều 35 Phan Văn Tùng
16 Nguyễn Lê Hoàng Loan 36 Huỳnh Kim Tuyến
17 Trần Thị Tuyết Ly 37 Hoàng Hữu
18 Hoàng Thị Mỹ 38 Lê Xuân Vương
19 Hồ Thị Thảo Nguyên 39 Đặng Thị Mỹ Yên
20 Hoàng Thị Yến Nhi

LỚP NGƯ Y 47

1 Phạm Thị Trường Anh 23 Huỳnh Thị Mỷ Nga
2 Nguyễn Văn Bách 24 Đoàn Thị Minh Nguyệt
3 Lô Thị Kim Cúc 25 Phạm Thị Thanh Nhàn
4 Phạm Tiến Dũng 26 Phan Văn Nhân
5 Lê Đình Dương 27 Nguyễn Thị Hồng Nhung
6 Huỳnh Văn Đức 28 Lê Thị Kim Oanh
7 Mai Thị Hòa 29 Trần Huy Pháp
8 Lê Thị Hoài 30 Trần Thanh Phú
9 Nguyễn Thành Hoài 31 Trần Duy Phúc
10 Lê Thị Quỳnh Hương 32 Văn Đức Phước
11 Trần Thị Thúy Hường 33 Trần Thị Hoài Phương
12 Lê Trường Lân 34 Võ Lộc Quang
13 Châu Thị Lành 35 Nguyễn Văn Ngọc Quý
14 Nguyễn Thị Hồng Loan 36 Lê Thị Quyên
15 Võ Thị Kim Loan 37 Trần Rin
16 Lê Dữ Lợi 38 Lê Viết Thịnh
17 Huỳnh Trọng Lực 39 Phan Thị Cẩm Thuý
18 Nguyễn Thanh Lương 40 Bạch Tính
19 Ngô Thị Ngọc Mai 41 Trần Tịnh
20 Lương Văn Minh 42 Nguyễn Đăng
21 Nguyễn Thị My My 43 Trần Thị Như Ý
22 La Văn Nam

 LỚP NTTS 47A

1 Bùi Văn An 42 Lê Thị Diệu My
2 Võ Bình An 43 Nguyễn Tấn Phát
3 Bùi Thanh Anh 44 Nguyễn Trọng Phú
4 Lê Bá Ngọc ánh 45 Thái Văn Phú
5 Đào Hữu Bôn 46 Trần Văn Phúc
6 Lê Thừa Cân 47 Hoàng Phương
7 Trương Quang Chánh 48 Lê Quang Phương
8 Dương Văn Chương 49 Nguyễn Thành Quân
9 Phạm Thành Công 50 Trương Đình Khánh Quang
10 Lê Văn Cương 51 Hồ ánh Quyết
11 Đỗ Viết Cường 52 Lê Văn Sâm
12 Lê Thị Hồng Duyên 53 Nguyễn Đức Sang
13 Nguyễn Hữu Đăng 54 Bùi Thị Sương
14 Phạm Công Đăng 55 Hà Văn Tân
15 Hồ Việt Đức 56 Đặng Hoàng Thạch
16 Võ Đông Giang 57 Đỗ Minh Thạnh
17 Đoàn Văn Giàu 58 Nguyễn Xuân Thạnh
18 Phạm Văn Hải 59 Đỗ Nhật Thông
19 Đặng Văn Hậu 60 Nguyễn Thị ái Thuận
20 Lê Công Hậu 61 Lê Thị Thuý
21 Trần Thị Mai Hiên 62 Võ Văn Tiến
22 Dương Thị Hiền 63 Hồ Văn Tin
23 Hoàng Thị Thanh Hiền 64 Nguyễn Văn Rô Tin
24 Hà Thị Hiệp 65 Trần Hữu Ngọc Toại
25 Lê Quang Hiểu 66 Hồ Thị Mai Trang
26 Dương Đức Hóa 67 Lê Đình Trí
27 Lê Quang Hoài 68 Lê Thị Trình
28 Lê Thị Hồng 69 Dương Văn Trọng
29 Nguyễn Thị Thuý Hồng 70 Lê Văn Trực
30 Trần Hữu Huân 71 Huỳnh Nhật Trường
31 Nguyễn Bá Hùng 72 Lê Đình
32 Trần Văn Hùng 73 Ngô Thị Ngọc
33 Đỗ Vĩnh Huy 74 Lê Văn Tuân
34 Nguyễn Mậu Khánh 75 Nguyễn Văn Tuân
35 Trần Viết Lãm 76 Đào Quốc Tuấn
36 Trần Văn Lâm 77 Nguyễn Văn Tuấn
37 Ngô Đức Lanh 78 Trần Quang Tuấn
38 Hà Tấn Long 79 Nguyễn Thị Vân
39 Trần Đình Long 80 Hồ Văn Viên
40 Ngô Mậu Luật 81 Trần Xuân
41 Chu Đức Mốt 82 Lê Thị Mỹ Yến

 LỚP NTTS 47B

1 Lê Thành Anh 53 Nguyễn Tấn Mãnh
2 Nguyễn Đức Anh 54 Trần Quang Minh
3 Nguyễn Đăng Bách 55 Cao Văn Nghĩa
4 Trần Thị Thùy Bân 57 Nguyễn Thị Thanh Nhàn
5 Trần Viết Bi 58 Phan Văn Nhân
6 Lê Văn Cảnh 59 Đặng Văn Nhật
7 Lê Nam Cao 60 Lê Văn Minh Nhật
8 Khấu Thị Chung 61 Nguyễn Thị Kiều Oanh
9 Nguyễn Văn Công 62 Nguyễn Thị Kim Oanh
10 Ngô Đức Cường 63 Lê Tiến Phát
11 Trần Đăng Quốc Cường 64 Đoàn Hữu Phong
12 Phan Đại 65 La Đức Phú
13 Nguyễn Văn Đạo 66 Võ Văn Phụng
14 Lê Văn Đạt 67 Nguyễn Anh Phước
15 Nguyễn Tiến Đạt 68 Nguyễn Thành Phương
16 Lê Thị ái Diễm 69 Lê Thị Phượng
17 Nguyễn Văn Điển 71 Lê Văn Quyết
18 Nguyễn Văn Đính 72 Lê Thị Như Quỳnh
19 Ngân Văn Đức 73 Nguyễn Trọng Sải
20 Phan Thị Kim Dung 74 Nguyễn Thị Thúy Sang
21 Phạm Văn Duy 75 Cao Thị Hoài Sương
22 Trần Văn Duy 76 Đặng Thị Thanh Sương
23 Huỳnh Gia 77 Bùi Phước Tâm
24 Bùi Thị Giang 78 Nguyễn Viết Thái
25 Hoàng Ngọc 79 Lê Thạch Thành
26 Nguyễn Thanh Hải 80 Nguyễn Xuân Thành
27 Phan Văn Hải 81 Phan Văn Thành
28 Cao Quảng Hiếu 82 Hồ Thị Thảo
29 Nguyễn Trung Hiếu 83 Bùi Bảo Thiện
30 Nguyễn Văn Hiếu 84 Dương Quang Thoại
31 Trương Quang Hiếu 85 Nguyễn Thị Thơm
32 Lê Duy Hoà 86 Nguyễn Thị Hoài Thu
35 Hồ Hoàng Hoan 87 Nguyễn Văn Thuận
36 Nguyễn Văn Hoàng 88 Trần Thị Thương
37 Lê Thị Hồng 89 Phan Dương Tính
38 Võ Trung Huân 90 Trần Văn Toản
39 Nguyễn Mạnh Hùng 91 Nguyễn Thị Hoài Trang
40 Nguyễn Thanh Hùng 92 Phạm Thị Trang
41 Phạm Hữu Hùng 93 Phan Thị Thu Trang
42 Hồ Hữu Hưng 94 Tôn Thất Hòa Phước Tri
43 Trần Văn Phúc Hưng 95 Trương Minh Trí
44 Ngô Thành Huy 96 Nguyễn Ngọc Trung
45 Nguyễn Quốc Huy 97 Châu Văn Tứ
46 Nguyễn Văn Huy 98 Huỳnh Phước Tuấn
47 Nguyễn Đình Kha 99 Nguyễn Anh Tuấn
48 Lê Trọng Khôi 100 Trương Thanh Tuấn
49 Nguyễn Bảo Lâm 101 Nguyễn Tuất
50 Cao Ngọc Lân 102 Dương Đức Hùng Việt
51 Lê Văn Lực 103 Hồ Hữu Việt
52 Lê Thị Khánh Ly 104 Hồ Xuân Tam
105 Nguyễn Quốc Tùng

LỚP CĐTS 47

1 Nguyễn Thiện An 30 Lê Phước Phi
2 Nguyễn Chơn Tùng Ân 31 Nguyễn Thị Phi
3 Đặng Thế Anh 32 Hoàng Văn Phú
4 Nguyễn Văn Anh 33 Lê Đức Phú
5 Trần Thị Nhật Anh 34 Hồ Văn Quyền
6 Võ Phi Anh 35 Lê Viết Trường Sơn
7 Nguyễn Thị Bông 36 Trương Ngọc Sơn
8 Nguyễn Thanh Cương 37 Võ Văn Sơn
9 Nguyễn Thị Anh Đào 38 Hoàng Tấn Tài
10 Lê Quang Đạt 39 Lê Đức Tây
11 Phan Ngọc Đức 40 Trần Thị Phương Thanh
12 Hồ Thị Mỹ Hạnh 41 Nguyễn Công Thành
13 Nguyễn Trọng Hiếu 42 Phạm Văn Thoàng
14 Nguyễn Văn Hiếu 43 Lý Thị Thơm
15 Trần Xuân Hòa 44 Hoàng Thị Thuý
16 Trần Thị Thu Hương 45 Nguyễn Thị Thủy
17 Trần Ngọc Huỳnh 46 Trương Hoàng Tín
18 Phạm Khang 47 Trần Thiên Tình
19 Lê Thị ý Lan 48 Trương Văn Tỉnh
20 Hồ Thị Lánh 49 Bùi Như Toàn
21 Ngô Thị Thùy Linh 50 Võ Minh Toàn
22 Trần Nhật Linh 51 Trần Quang Trí
23 Văn Ngọc Long 52 Lê Thị Mỹ Trinh
24 Văn Thị Hằng Mai 53 Hoàng Thị Phương Trình
25 Phạm Văn Nam 54 Hà Thúc Tụ
26 Trần Thị Thanh Nhàn 55 Chu Đình Tuấn
27 Văn Thị Hồng Nhiên 56 Lê Tâm Anh Tuấn
28 Lê Thị Quỳnh Như 57 Phạm Thị Hồng Vân
29 Nguyễn Đức Phê 58 Phạm Văn Hùng Việt

LỚP NTTS 48A

1 Nguyễn Quên Anh 31 Võ Thị Thanh Nhàn
2 Trần Văn Ánh 32 Lê Ích Trọng Nhân
3 Hoàng Bình 33 Nguyễn Thị Hồng Nhung
4 Nguyễn Thị Lan Chi 34 Nguyễn Bảo Ninh
5 Nguyễn Công Cương 35 Phạm Công Pháp
6 Trần Xuân Cường 36 Dương Văn Phi
7 Dũng 37 Nguyễn Văn Phong
8 Nguyễn Xuân Đăng 38 Phú
9 Trần Thị Kiên Giang 39 Trần Văn Phước
10 Lê Thanh 40 Lê Thị Phương
11 Nguyễn Thị Linh Hải 41 Nguyễn Đình Quang
12 Văn Tấn Hải 42 Trần Ri
13 Đỗ Thị Thanh Hằng 43 Nguyễn Thị Ry
14 Nguyễn Thị Thuận Hóa 44 Trần Văn Sang
15 Bùi Vũ Hoàng 45 Mai Văn Sáng
16 Nguyễn Văn Học 46 Lê Viết Trường Sơn
17 Trương Thị Huệ 47 Lê Đình Anh Tân
18 Nguyễn Quốc Hùng 48 Đoàn Văn Thái
19 Hoàng Kim Ngọc Kha 49 Võ Minh Thắng
20 Đào Quang Khanh 50 Đặng Hữu Thành
21 Đỗ Trần Đăng Khoa 51 Mai Thị Thảo
22 Nguyễn Văn Lãnh 52 Lương Thị Thuỷ
23 Lê Công Linh 53 Lê Thị Thanh Thúy
24 Nguyễn Thị Mỹ Linh 54 Nguyễn Văn Tình
25 Võ Thị Loan 55 Trần Minh Toàn
26 Nguyễn Khắc Long 56 Trần Văn Trung
27 Nguyễn Hoàng Luân 57 Nguyễn Quang
28 Nguyễn Duy Mẩu 58 Nguyễn Đắc Văn
29 Nguyễn Thị Ngân 59 Nguyễn Công Viên
30 Lê ích Trọng Nghĩa 60 Phan Hoàng
61 Nguyễn Thị Bảo Yến

LỚP NTTS 48B

1 Võ Khắc Anh 25 Nguyễn Thị Nhạn
2 Phan Thị Ngọc ánh 26 Hoàng Việt Nhật
3 Trần Khương Bảy 27 Nguyễn Văn Phi
4 Trương Cảm 28 Trần Viết Phong
5 Trần Thị Kim Cúc 29 Trần Duy Phú
6 Nguyễn Văn Giang 30 Võ Thị Phượng
7 Lê Nhật Giang 31 Nguyễn Dương Trường Quân
8 Cao Thị Hồng Hạnh 32 Hồ Đắc Quang
9 Nguyễn Văn Hào 33 Trương Phước Roăng
10 Nguyễn Minh Hiếu 34 Hồ Song
11 Phan Thị Hoa 35 Trần Thị Thanh Sương
12 Nguyễn Lê Minh Hồng 36 Hồ Xuân Tam
13 Dương Quang Hùng 37 Lê Văn Tân
14 Võ Đức Hùng 38 Hoàng Quang Thái
15 Nguyễn Thị Hương 39 Lê Đức Thành
16 Nguyễn Chí Khang 40 Nguyễn Thanh Thiện
17 Hoàng Kim Khánh 41 Trần Thị Thiều
18 Lê Trọng Khôi 42 Nguyễn Thị Trang
19 Nguyễn Thị Mỹ Lài 43 Nguyễn Văn Trí
20 Hồ Hoàng Lâm 44 Nguyễn Ngọc Trường
21 Trần Văn Lộc 45 Nguyễn Thị Thanh Tuyền
22 Bùi Sỹ Long 46 Trương Văn
23 Đặng Văn Luyến 47 Phan Đình Vui
24 Dương Viết Mẫn 48 Trương Thị Hải Yến

 LỚP NTTS 48C

1 Nguyễn Văn Ái 32 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi
2 Trần Thị Bích 33 Nguyễn Thị Kiều Oanh
3 Ngô Xuân Biểu 34 Nguyễn Tôn Đồng Phát
4 Võ Văn Chỉnh 35 Nguyễn Văn Phi
5 Phan Thanh Cường 36 Nguyễn Quang Phúc
6 Phạm Nguyễn Quốc Cường 37 Lê Văn Phước
7 Văn Quý Duy 38 Ngô Tùng Quang
8 Trần Duy 39 Trần Thị Trâm Quyên
9 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 40 Võ Phi Quyết
10 Nguyễn Ngọc Thiện Đạt 41 Hồ Văn Roa
11 Võ Đình Giáp 42 Lê Hải Sơn
12 Nguyễn Thị 43 Cao Thanh Tân
13 Đào Thanh Hải 44 Nguyễn Duy Thanh
14 Hồ Thị Hậu 45 Lê Trọng Tuấn Thành
15 Phan Thị Hiền 46 Hoàng Thị Thanh Thảo
16 Hồ Văn Hiếu 47 Thái Thị Bảo Thoa
17 Nguyễn Thanh Hoá 48 Hoàng Phương Thuỳ
18 Lê Thị Mỹ Huệ 49 Bùi Thị Thúy
19 Nguyễn Như Hùng 50 Nguyễn Thị Thủy Tiên
20 Phan Minh Hưng 51 Võ Văn Tiến
21 Nguyễn Thị Thu Hương 52 Hoàng Thế Toàn
22 Phạm Công Khang 53 Hồ Thị Trinh
23 Trần Hiếu Khiêm 54 Hà Thành Trung
24 Huỳnh Đức Kỳ 55 Hồ Tất
25 Nguyễn Ngọc Lâm 56 Mai Xuân Tự
26 Nguyễn Thị Linh 57 Trần Đình
27 Nguyễn Thị Loan 58 Lê Kim Uyên
28 Hồ Tấn Thanh Long 59 Nguyễn Văn Vi
29 Lê Phước Bách 60 Nguyễn Văn
30 Huỳnh Thị Mai 61 Zơrâm Yên
31 Phan Thị Diệu Nguyên 62 Trần Thị Mỹ Yến

 LỚP QLNLTS 48

1 Bạch Ngọc Tiến Bảo 11 Nguyễn Văn Đức Nguyên
2 Lê Hoài Bảo 12 Trần Đình Nhật
3 Nguyễn Văn Đức 13 Trần Tiến Nhật
4 Lê Thị 14 Thân Thị Hoài Nhớ
5 Bùi Thị Thu Hiền 15 Lê Văn Quốc
6 Nguyễn Lộc Trung Hiếu 16 Nguyễn Đình Tài
7 Phan Duy Hiếu 17 Mạc Hồ Mai Trâm
8 Hà Thị Huỳnh 18 Bùi Minh Trung
9 Đặng Văn Luyến 19 Nguyễn Thị Vĩnh
10 Nguyễn Thị Tuyết Mai 20 Trần Thành Vương

LỚP CĐTS 48A

1 Nguyễn Thị Thu Hiên 22 Nguyễn Thị Hương Giang
2 Trần Thị Trinh 23 Hoàng Văn Mẫn
3 Nguyễn Văn Minh 24 Phan Văn Phú
4 Nguyễn Văn Hồi 25 Nguyễn Thị Hằng
5 Nguyễn Vũ Quốc Thịnh 26 Nguyễn Chiêu Cảng
6 Trần Thị Na 27 Vũ Thị Quỳnh
7 Nguyễn Thị Bích Hảo 28 Võ Văn Phú
8 Phạm Hồng Phúc 29 Phan Dương Quốc
9 Nguyễn Đình Thắng 30 Lê Thanh Hòa
10 Dương Minh Cường 31 Lê Thanh Long
11 Mai Văn Hoàng 32 Nguyễn Hữu Long
12 Đặng Văn Hải 33 Nguyễn Tâm Luýt
13 Phan Hữu Chung 34 Mai Xuân Phú
14 Hồ Văn Long 35 Trần Văn Phú
15 Nguyễn Võ Lử 36 Trần Viết Rôn
16 Phạm Thị Chi 37 Lê Phước Sang
17 Hoàng Thị Bích Ngọc 38 Trương Đình Thạnh
18 Trần Thị Thu 39 Lê Viết Thiện
19 Hồ Thị Thúy Hòa 40 Văn Công Trình
20 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 41 Phan Thanh Trường
21 La Thị Diệu Na

LỚP CĐTS 48B

1 Lê Hữu Nhật Anh 22 Lê Văn Hoàng
2 Lâm Đức Lập 23 Hà Văn Lập
3 Phan Thanh Quang 24 Hà Trung Hùng
4 Trần Minh Vương 25 Nguyễn Văn
5 Nguyễn Văn Hưng 26 Hồ Thị Thụy
6 Nguyễn Thị Thu Hương 27 Nguyễn Thị Duyên
7 Nguyễn Nam Anh 28 Phạm Văn Linh
8 Nguyễn Minh Quân 29 Trần Văn Toản
9 Hoàng Định 30 Nguyễn ích Minh Tuân
10 Nguyễn Văn Thành 31 Nguyễn Thị Hoa
11 Võ Ngọc Hiếu 32 Trần Thị Nhật ý
12 Nguyễn Văn Ngọc 33 Hoàng Công Nhân
13 Nguyễn Tiến Quốc 34 Đinh Viết Thượng
14 Dương Minh Nhật 35 Dương Thanh Nhẫn
15 Trần Văn út 36 Nguyễn Chính Trực
16 Nguyễn Đăng Quang 37 Hoàng Thị Xuân
17 Huỳnh Thị Thu Thuý 38 Nguyễn Văn Đức
18 Đặng Thị Mai Trinh 39 Nguyễn Đình Hiếu
19 Võ Thị Xoa 40 Nguyễn Văn Phụng
20 Nguyễn Thị Ni 41 Nguyễn Trường Sơn
21 Trương Công Tín

LỚP NTTS 49A

1 Trần Thị Vi 35 Lê Quang Nam
2 Trần Thị Lệ Quyên 36 Nguyễn Thành Công
3 Nguyễn Thị Hiền 37 Võ Thị Thu Huệ
4 Phạm Thị Hà 38 Lê Công Quang
5 Nguyễn Đăng Tường 39 Hồ Văn Tiến Thành
6 Nguyễn Thị Hương 40 Hoàng Thị Thắm
7 Lương Thị Thuỷ 41 Hoàng Minh Kỳ
8 Hà Thúc Khoa 42 Lê Quang Quốc
9 Lê Thị Hà Nhi 43 Phạm Thị Ngọc My
10 Nguyễn Ngọc Đông 44 Lê Đình Bin
11 Lê Thị Ty 45 Đoàn Xe
12 Phạm Viết Hồng 46 Đặng Thị Trâm
13 Lê Quang Đạo 47 Nguyễn Văn Tuấn
14 Vương Viết Tài 48 Dương Hữu San
15 Nguyễn Thị Thùy 49 Nguyễn Hoàng Đức
16 Nguyễn Thị Bích Thảo 50 Nguyễn Trung Thạch
17 Hồ Thị Dàn 51 Nguyễn Thị Diệp
18 Võ Văn Phát 52 Võ Văn Lộc
19 Phan Thị Lời 53 Võ Anh Thông
20 Nguyễn Ngọc Hải 54 Nguyễn Hồng Thắng
21 Phạm Thị Thanh Tâm 55 Nguyễn Văn Trung
22 Trần Trịnh Khánh Ngọc 56 Trần Thị Tâm Anh
23 Huỳnh Thúc Trúc 57 Trần Hữu Phong
24 Lý Đức Tuân 58 Đặng Tài Thi
25 Phạm Thế Tân 59 Trần Thanh Tịnh
26 Phạm Văn Gia Huy 60 Nguyễn Thị Quỳnh Ngân
27 Lê Minh Đỉnh 61 Hoàng Thị Ngọc Ny
28 Nguyễn Duy Lộc 62 Võ Hải Tùng Lâm
29 Vỏ Thị Hoa 63 Nguyễn Đình Nghi
30 Trần Đức Phúc 64 Nguyễn Đăng Sum
31 Bùi Thị Hồng Loan 65 Lê Duy Chinh
32 Võ Bá Nhân 66 Hoàng Ngọc An
33 Phan Thị Mỷ Lành 67 Lê Hữu Thịnh
34 Hoàng Thị Bé 68 Phạm Hữu Tùng

LỚP NTTS 49B

1 Mai Thị Bích 32 Nguyễn Minh Tuần
2 Trần Thị Thanh Thúy 33 Trần Vĩnh Sinh
3 Nguyễn Thị Hòa 34 Nguyễn Thị Thanh Quyết
4 Võ Thị Giang 35 Trần Quang Bin
5 Huỳnh Văn Tiến 36 Nguyễn Duy Phú
6 Trần Phương Hiền 37 Lê Thị Cẩm Ly
7 Lê Thị Phúc 38 Văn Hữu Trường
8 Nguyễn Ngọc Sang 39 Lê Thị Mỹ Lệ
9 Nguyễn Thị Kiều 40 Võ Văn Tú
10 Lê Thị Ngọc Loan 41 Lê Nguyễn Hoàng
11 Đỗ Trọng Tài 42 Nguyễn Mạnh Khang
12 Nguyễn Thị Cẩm Vân 43 Phan Thị Kiều Ngân
13 Nguyễn Hải Phong 44 Đỗ Thành Đạt
14 Nguyễn Thị Mỹ Ni 45 Phạm Thị Như
15 Đường Văn Nhật 46 Trần Thoại
16 Kim Thị Mỹ Thuật 47 Nguyễn Hữu Cường
17 Võ Thị Minh Thảo 48 Mai Thành Chí
18 Nguyễn Nam Thiên 49 Phan Văn Đức
19 Lê Thanh Lễ 50 Đặng Quốc
20 Ngô Văn Hậu 51 Lê Viết Truyền
21 Đoàn Thị ánh Nguyệt 52 Nguyễn Thanh Quốc
22 Hoàng Huy 53 Phan Xuân Mạnh
23 Lê Ích Lảm 54 Lê Văn Chiến
24 Phạm Văn Đông 55 Võ Hoài Phúc
25 Đặng Thị Hạnh 56 Nguyễn Mậu Nam
26 Nguyễn Thành Vinh 57 Trần Ngọc Pháp
27 Hồ Thị Ngọc Yến 58 Nguyễn Minh Lộc
28 Võ Hoàng Ngọc Trâm 59 Nguyễn Đức Nhân Kiệt
29 Chế Quang Tốp 60 Ngô Viết Đô
30 Nguyễn Đăng Tuyến 61 Võ Thành
31 Trần Phúc Hiếu 62 Đinh Bá Ngoan

LỚP NTTS 49C

1 Nguyễn Ngọc Khởi 34 Hoàng Kim Thế
2 Phạm Thị Thúy Loan 35 Nguyễn Thanh Tùng
3 Nguyễn Thị Minh Thanh 36 Tạ Thành Đồng
4 Nguyễn Thị Minh Châu 37 Lê Thị Trang
5 Nguyễn Văn Phong 38 Trương Thị Kim Thủy
6 Lê Đắc Thiền 39 Nguyễn Đình Đông
7 Trần Quốc Phú 40 Mai Văn Tiếp
8 Ngô Thị Thi 41 Trương Văn Truyền
9 Nguyễn Thị Như Ý 42 Trần Công Phán
10 Nguyễn Phước Lộc 43 Lê Thị Thu Hiền
11 Nguyễn Văn Phước 44 Nguyễn Văn Chiến
12 Trần Thị Ngọc 45 Nguyễn Hoàng Vương
13 Phạm Tấn Tâm 46 Trần Văn Chung
14 Phan Thị Thuý Quỳnh 47 Võ Thị Thu Thảo
15 Ngô Văn Quý 48 Nguyễn Văn Phi
16 Nguyễn Đăng Long 49 Trần Quang Sang
17 Đặng Thị Út Trinh 50 Đặng Văn Hiếu
18 Hoàng Văn Phụng 51 Nguyễn Đại Tùng Lâm
19 Lê Thị Thu Lan 52 Hồ Văn Thông
20 Nguyễn Thị Hoa 53 Lê Thị Tằm
21 Lê Thị Huyền 54 Nguyễn Viết Hữu
22 Ngô Thị Kim Liên 55 Ngô Văn Bản
23 Hoàng Thị Thu Hà 56 Đặng Văn Tăng
24 Hồ Tài 57 Nguyễn Hoà Lộc
25 Hồ Công Trình 58 Lê Xuân Nhất Nguyên
26 Trần Thị Khánh Ly 59 Đỗ Văn Liếng
27 Trịnh Văn Mạnh 60 Đinh Ngọc Sơn
28 Võ Hữu Đang 61 Trương Công Hà
29 Huỳnh Thị Kim Quy 62 Hoàng Thế Hồng
30 Phạm Văn Thăng 63 Trần Văn Trực
31 Lê Thị Thanh Nhân 64 Châu Văn Bôn
32 Nguyễn Văn Nam 65 Lê Văn Tuấn
33 Nguyễn Quốc 66 Nguyễn Đình Bá Huy

LỚP QLNLTS 49

1 Bùi Uyên Chi 20 Cao Thanh Nghĩa
2 Nguyễn Phúc Cường 21 Hồ Thị Yến Nhi
3 Phan Thị Hoàng Dung 22 Nguyễn Phương Nhi
4 Hồ Văn Dưởng 23 Phạm Thị Mỹ Nhung
5 Võ Văn Đức 24 Nguyễn Đình Tô Ny
6 Võ Thị Giang 25 Lê Thị Oanh
7 Nguyễn Thị Thu Hằng 26 Lê Minh Phát
8 Hồ Nguyễn Minh Hiển 27 Văn Đình Phong
9 Nguyễn Văn Hòa 28 Lê Văn Sơn
10 Nguyễn Thị Thúy Hồng 29 Nguyễn Văn Tam
11 Lê Thị Huyền 30 Phạm Thị Thu Thoa
12 Nguyễn Thị Lài 31 Nguyễn Thị Thu Thủy
13 Nguyễn Thị Mỹ Linh 32 Trương Văn Tiến
14 Đoàn Nguyên Luân 33 Nguyễn Thùy Tiên
15 Phạm Văn Mạnh 34 Mạc Như Triết
16 Nguyễn Sỹ Nam 35 Võ Anh Tuấn
17 Đặng Thị Nga 36 Hồ Thanh Tùng
18 Đinh Thị Ngọc Nga 37 Phạm Trường Vỹ
19 Nguyễn Thị Thanh Nga 38 Phạm Thị Minh Yến

LỚP NGƯ Y 49

1 Trần Thị Hoài Nhi 25 Nguyễn Thị Phượng
2 Võ Thị Kiều My 26 Bùi Văn Ba
3 Nguyễn Thị Lành 27 Doãn Bá Sơn
4 Nguyễn Thị Thương 28 Nguyễn Thị Minh Châu
5 Bùi Minh Tiến 29 Nguyễn Chánh Thạnh
6 Hà Thị Thuỳ Linh 30 Phạm Công Minh
7 Trương Thị Hằng 31 Nguyễn Văn Duyệt
8 Nguyễn Thị Ngọc Linh 32 Hồ Văn Rôn
9 Lê Đức Trọng 33 Nguyễn Hữu Duy
10 Lưu Thị Huê 34 Đoàn Đại Hiếu
11 Nguyễn Tấn Quang 35 Đào Hữu Quân
12 Phạm Thị Hạ 36 Phạm Thị Bảy
13 Hoàng Thị Tình 37 Lê Viết Hiệp
14 Trần Văn Sửu 38 Dương Nguyễn Ngọc Quý
15 Nguyễn Thị Thanh 39 Võ Thị Kim Lành
16 Trương Thị Hải Dương 40 Hồ Viết Khánh
17 Võ Văn Hải 41 Hà Phi Giang
18 Nguyễn Xuân Hoài 42 Đào Văn Kỳ
19 Mai Thị Ngọc Ánh 43 Nguyễn Thị Nhạn
20 Đoàn Thị Thà 44 Hồ Viết Phong
21 Hoàng Thị Ngọc Huyền 45 Lê Văn Bình
22 Nguyễn Như Trọng 46 Nguyễn Xuân Hoàng
23 Bùi Thị Hợp 47 Phạm Công Tuấn
24 Lê Thị Thanh Hương

LỚP CĐTS 50

1 Lê Quang Bảo 13 Hồ Thị Hồn Nhiêm
2 Huỳnh Ngọc Dũng 14 Đặng Thị Hồng Nhung
3 Phạm Bình Dương 15 Nguyễn Văn Phanh
4 Nguyễn Công Hải Dương 16 Lê Thanh Phong
5 Hồ Thiên Định 17 Nguyễn Đức Quang
6 Lê Đức Hiệp 18 Nguyễn Văn Thắng
7 Nguyễn Xuân Hiếu 19 Dương Thị Phương Thảo
8 Trần Văn Hiếu 20 Trần Thị Thanh Thúy
9 Trần Thị Huệ 21 Hoàng Văn Tôn
10 Trần Luýt 22 Nguyễn Thị Bích Trâm
11 Lê Phước Nhật 23 Lê Anh
12 Nguyễn Công Nhật

LỚP NTTS 50A

1 Văn Hữu Thái 25 Lê Quang Thịnh
2 Lê Văn Dũng 26 Trần Nguyễn Viết Long
3 Ngô Thị Thúy Nhân 27 Ngô Thị Yến Phi
4 Phạm Ngọc Khương 28 Đặng Văn Nhân
5 Phan Khắc Bình 29 Đinh Thị Nga
6 Hà Thị Dớ 30 Nguyễn Văn Tin
7 Nguyễn Trường An 31 Trần Thị Thanh Yến
8 Huỳnh Văn Giàu 32 Mai Duy Phương
9 Nguyễn Ngọc Phượng 33 Phan Thị Hương
10 Hoàng Thị Kim Quyên 34 Dương Thị Nụ
11 Lê Thị Thu Đông 35 Hồ Ngọc Toản
12 Trần Thị Yến Nhi 36 Nguyễn Viết Hiệp
13 Trần Hữu Trường 37 Hồ Văn Tứ
14 Phùng Văn Thông 38 Đinh Thị Diễm My
15 Châu Thị Thủy 39 Lê Đỗ Xuân Lập
16 Phan Thị Thu Ngọc 40 Nguyễn Thanh Linh
17 Đậu Linh Vũ 41 Lê Đình Long
18 Lê Văn Hoàng 42 Võ Văn Quan
19 Nguyễn Thị Tường Vy 43 Lê Văn Cường
20 Phan Thị Uyên 44 Trần Hưng Nhật
21 Huỳnh Ngọc Đức 45 Huỳnh Thế Mẫu
22 Hồ Thị Hà Giang 46 Trần Thị Phương Lan
23 Nguyễn Đình Dành 47 Bùi Văn Huỳnh
24 Bạch Thúy Hằng 48 Ung Văn Quân

LỚP NTTS 50B

1 Bùi Quốc Việt 25 Lê Thị Tuyền
2 Nguyễn Thị Hồng Huế 26 Tống Văn Lâm
3 Trần Thị Thu Hiền 27 Tô Thành Nhân
4 Trần Thị Uyên 28 Lê Văn Quang
5 Hà Văn Huy 29 Trần Đình Tâm
6 Trần Thị Thủy 30 Nguyễn Thị Ái Nhi
7 Hồ Thị Minh 31 Trần Lưu Tịnh
8 Phạm Thị Thúy Nga 32 Phạm Huỳnh Linh
9 Lê Thị Dung 33 Nguyễn Thị Thanh Quỳnh
10 Mai Thị Hoa Lài 34 Trần Duy Phú
11 Nguyễn Văn Thạc 35 Nguyễn Hữu Cương
12 Hoàng Đình Thọ 36 Võ Thị Hồng Thắm
13 Võ Văn Nhật 37 Hồ Phi Pha
14 Lê Thị Hồng Nhung 38 Lê Quang Quyền
15 Nguyễn Thị Bích Phượng 39 Lê Công Minh
16 Nguyễn Văn Niên 40 Nguyễn Hoàng Phi
17 Phạm Văn Dinh 41 Nguyễn Lương Đạt
18 Hoàng Thị Ngọc Huyền 42 Hồ Anh Vũ
19 Dương Công Thịnh 43 Hà Ngọc Tiên
20 Trần Thị Thúy Ngọc 44 Tống Viết Nguyên Anh
21 Tăng Quang Hiển 45 Võ Văn Thắng
22 Võ Huy Hà 46 Trương Phước Bảo
23 Nguyễn Thị Hà 47 Lê Thanh Liêm
24 Nguyễn Quỳnh Trân 48 Võ Minh Hoàng

LỚP NTTS 50C

1 Đặng Thị Cẩm Tú 26 Hồ Lê Thành Nhơn
2 Nguyễn Tâm Tiến 27 Trương Quang Hùng
3 Nguyễn Xuân Cường 28 Ngô Thị Thùy Dung
4 Bùi Hữu Sỷ 29 Nguyễn Viết Đạt
5 Nguyễn Thị Ty Na 30 Võ Quang Trung
6 Hà Văn Long 31 Trịnh Văn Mạnh
7 Trương Thị Thúy 32 Phan Văn Đường
8 Nguyễn Thị Như Ngọc 33 Nguyễn Thùy Như
9 Trần Thị Ngọc Tịnh 34 Lê Quang Khải
10 Lê Thị Hồng 35 Đỗ Văn Hiệu
11 Nguyễn Thị Kim Nhi 36 Phan Trần Nhật Lệ
12 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 37 Ngô Quý Thắng
13 Lâm Thị Mỹ Hạnh 38 Tôn Đức Toàn
14 Hoàng Văn Thông 39 Nguyễn Thị Hoài Mơ
15 Ngô Thị Hậu Giang 40 Đặng Minh Phước
16 Trần Thị Thu Diệu 41 Hồ Văn Hải
17 Lê Văn Minh Quảng 42 Trần Ngọc Lâm
18 Lê Văn Huy 43 Hoàng Thị Thu Thùy
19 Bùi Hữu Tấn 44 Phạm Thị Thùy Linh
20 Nguyễn Thị Thu Thảo 45 Đoàn Hòa
21 Ngô Trường Sơn 46 Trần Anh Đức
22 Trần Văn Tùng 47 Phan Hồng Long
23 Lê Phước Hữu Nhật 48 Nguyễn Đức Tùng
24 Trần Duy Khánh 49 Nguyễn Văn Bình
25 Nguyễn Ngọc Cương

LỚP QLNLTS 50

1 Phan Thị Thủy Điển 12 Trần Thị Hoàng Thiện
2 Phạm Thị Huyền Diệu 13 Lê Văn Trung
3 Nguyễn Thị Ly Na 14 Trần Hữu Sâm
4 Hoàng Thị Hạnh 15 Trịnh Thúy Hòa
5 Nguyễn Thị Khánh 16 Phan Văn Sang
6 Lê Thị Minh Trâm 17 Nguyễn Văn Tiến
7 Nguyễn Thị Mỹ Thảo 18 Hoàng Đức Huy
8 Nguyễn Thị Như Tình 19 Nguyễn Văn Vương
9 Hoàng Thị Duyên 20 Lê Văn Tin
10 Lê Duy Hoàng 21 Bạch Thị Bích Trâm
11 Phạm Quang Minh 22 Hoàng Công Đức

LỚP BỆNH HỌC THỦY SẢN 50

1 Lê Bách Hợp 14 Bùi Thị Ngọc Lan
2 Bùi Thị Đa Na 15 Hồ Thị Cúc
3 Lê Phước Huấn 16 Nguyễn Đăng Thắng
4 A Thị Huyền 17 Phan Thị Thu Sang
5 Lê Thị Hường 18 Nguyễn Thị My Ny
6 Bùi Thị Như Phương 19 Nguyễn Thị Hà
7 Lê Thị Diễm 20 Lê Văn Viết Hữu
8 Đặng Thị Diệu Linh 21 Nguyễn Thị Thanh Bình
9 Đậu Đình Phương 22 Lê Minh Tuấn
10 Đặng Thanh 23 Lê Viết Quí
11 Cao Thị Mỹ Linh 24 Phạm Thị Phương Linh
12 Trịnh Thị Trà 25 Đinh Như Hướng
13 Bùi Thị Thy Phương 26 Hoàng Minh Hải

Trương Văn Đàn