Vận động đóng góp, ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Công văn số 177/MTTQ-BTT ngày 23 tháng 3 năm 2020 của ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế về việc “hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch Covid-19”; được sự đồng ý của Lãnh đạo Đại học Huế, Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Huế kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Đại học Huế tự nguyện, tùy lòng hảo tâm của mình đóng góp, góp phần tham gia ủng hộ kịp thời phòng chống dịch Covid-19 để tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng chống dịch, có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân

Tùy tình hình thực tế tại đơn vị, Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai tổ chức thực hiện cho phù họp. số tiền đóng góp của các đơn vị gửi về Công đoàn Đại học Huế trước ngày 15/4/2020. Sau khi tiếp nhận sự ủng hộ củã các đơn vị, Công đoàn Đại học Huế sẽ kịp thời chuyển về ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế để phân phối một cách công khai, minh bạch, đúng đối tượng và theo yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh trong cả nước.

Mọi sự ủng hộ xin chuyển về: Công đoàn Đại học Huế, số 03, Lê Lợi, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. số tài khoản: 125000016055, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Công văn vận động đóng góp, ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19
Công văn vận động đóng góp, ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19
Thư kêu gọi ủng hộ phòng , chống dịch COVID-19 của UBTWMTTQVN
Thư kêu gọi ủng hộ phòng , chống dịch COVID-19 của UBTWMTTQVN

Trương Văn Đàn