Chương trình đào tạo đại học ngành Nuôi trồng thủy sản

Chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản bậc đại học nhằm đào tạo kỹ sư thủy sản có đủ sức khỏe, kiến thức, kỹ năng và năng lực thực hiện, phân tích, đánh giá các hoạt động sản xuất, nghiên cứu và kinh doanh trong  lĩnh vực thủy sản.

Về công việc sau khi ra trường, sinh viên có thể có các cơ hội như sau:

  • Chuyên viên các cơ quan quản lý thủy sản từ Trung ương đến địa phương có liên quan đến lĩnh vực Nuôi trồng thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, Phòng nông nghiệp, Trạm khuyến nông khuyến ngư tại các huyện,…).
  • Giảng viên, nghiên cứu viên các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật ngành Nuôi trồng thủy sản; tham gia các dự án liên quan đến lĩnh vực thủy sản trong nước và quốc tế.
  • Chuyên viên các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến thủy sản gồm các công ty thức ăn, thú y thủy sản, sản xuất và chế biến thủy sản.
  • Làm chủ các doanh nghiệp về tư vấn, nuôi trồng thủy sản, quản lý sức khỏe động vật thủy sản, quản lý thức ăn, và thuốc thú y thủy sản.

Dưới đây là thông tin khung chương trình đào tạo từ Khóa K52 và khung từ khóa K54 trở đi.

View Fullscreen
View Fullscreen

Lê Tiến Hữu