Thông báo về việc triển khai công tác giảng dạy và học tập trực tuyến học kỳ 3 năm học 2020 – 2021

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Trường có một số thông báo về việc dạy và học trực tuyến học kỳ 3 năm học 2020-2021 như sau:

Lê Tiến Hữu