Đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài: “Ứng dụng kỹ thuật Barcode trong nghiên cứu đa dạng di truyền cá Chình hoa (Anguilla marmorata Quoy & Gaimard, 1824) ở Thừa Thiên Huế”

Chiều ngày 16 tháng 7 năm 2021, Hội đồng đã  đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài: “Ứng dụng kỹ thuật Barcode trong nghiên cứu đa dạng di truyền cá Chình hoa (Anguilla marmorata Quoy & Gaimard, 1824) ở Thừa Thiên Huế” thuộc đề tài KHCN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-113 do ThS. Kiều Thị Huyền làm chủ nhiệm.

Hội đồng do PGS.TS Lê Văn Dân làm chủ tịch, TS. Võ Văn Quốc Bảo là thư ký, PGS.TS. Võ Văn Phú và TS. Nguyễn Anh Tuấn là ủy viên phản biện, các ủy viên gồm có TS. Nguyễn Xuân Huy, TS. Hoàng Tấn Quảng, TS. Trần Văn Giang. Đại diện khoa Thủy sản có TS. Nguyễn Văn Huy, phó trưởng khoa phụ trách KHCN, tham dự.

Hội đồng đã lắng nghe ThS. Kiều Thị Huyền trình bày về nội dung của đề tài, các đóng góp và sản phẩm đề tài đạt được. Sau đó, Hội đồng đã có những đánh giá, phản biện để tác giả có những điều chỉnh và hoàn thiện hơn đề tài. Hội đồng đánh giá cao về kết quả và bỏ phiếu thông qua (Đạt) cho đề tài do ThS. Kiều Thị Huyền chủ nhiệm.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi nghiệm thu đề tài:

Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu
Ủy viên phản biện đọc nhận xét, đánh giá
Thư ký hội đồng đọc tổng kết, đánh giá và điểm

Lê Tiến Hữu