CHI BỘ KHOA THỦY SẢN NHIỆM KỲ 2020 – 2022

Bí thư Chi bộ: PGS.TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

Phó bí thư Chi bộ: TS. Mạc Như Bình

Chi ủy Khoa Thủy sản có 3 đồng chí:

PGS.TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

TS. Mạc Như Bình

TS. Nguyễn Văn Huy

Chi bộ khoa Thủy sản có 21 đồng chí.

 

Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Khoa Thủy sản nhiệm kỳ 2020-2022
Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Khoa Thủy sản nhiệm kỳ 2020-2022

CHI BỘ KHOA THỦY SẢN NHIỆM KỲ 2017 – 2020

Bí thư chi bộ: PGS.TS. Lê Văn Dân

Phó bí thư chi bộ: TS. Nguyễn Ngọc Phước

Chi bộ khoa Thủy sản có 19 đồng chí.

Chi ủy Khoa Thủy sản có 5 đồng chí:

PGS.TS. Lê Văn Dân

TS. Nguyễn Ngọc Phước

TS. Mạc Như Bình

ThS. Trần Quang Khánh Vân

TS. Nguyễn Văn Huy

CBGV Khoa Thủy sản
CBGV Khoa Thủy sản

Trương Văn Đàn