Seminar: Sự phát triển của trứng cá – ứng dụng kỹ thuật invitro trong nghiên cứu lĩnh vực này

Trong thời gian từ ngày 28/12/2019 đến ngày 7/1/2020, giáo sư Mark Lokman (Đại học Otago, New Zealand) đã đến thăm và làm việc với Khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Trong thời gian làm việc với Khoa và Trường, GS. Mark Lokman đánh giá cao cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và trung tâm nghiên cứu về lĩnh vực thủy sản của nhà trường.

Giáo sư Mark là chuyên gia về nghiên cứu nội tiết và sinh sản cá. Qua thời gian làm việc với Khoa Thuỷ sản, Giáo sư rất mong muốn sẽ có những hợp tác về nghiên cứu với Khoa trong thời gian tới.

Trong chuyến làm việc này, GS. Mark Lokman cũng đã trình bày chuyên đề nghiên cứu “Growing a fish egg – the value of in vitro techniques” (tạm dịch “Sự phát triển của trứng cá – ứng dụng kỹ thuật invitro trong nghiên cứu lĩnh vực này”).

Trương Văn Đàn