Đề tài cấp Trường của giáo viên và sinh viên khoa Thủy sản năm...

Hội đồng khoa học Khoa Thủy sản đã tiến hành họp và xác định danh mục các đề tài cấp Trường của giáo viên...

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp ĐHH do Th.S Võ Điều chủ...

Ngày 25 tháng 12 năm 2017, tại hội trường khoa Thủy sản đã diễn ra buổi nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp...

Nghiệm thu đề tài cấp trường 2017

Khoa Thủy sản sẽ tổ chức nghiệm thu đề tài cấp trường của giáo viên và sinh viên vào các ngày 2/12 và 3/12...

Nhóm sinh viên khoa Thủy sản đạt giải cuộc thi NCKH cấp ĐH Huế

Ngày 27/10/2017 đã diễn ra Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên của đại học Huế. Hội nghị đã...

Danh mục đề tài cấp trường và Đại học Huế năm 2018 khoa Thủy...

Năm 2018, khoa Thủy sản đã tiến hành đề xuất các đề tài cấp trường của Giáo viên, Sinh viên và đề tài cấp...

Khoa Thủy sản tham gia hội thảo quốc tế IFS 2016

(Lễ khai mạc hội thảo quốc tế IFS 2016 - hình ảnh do BTC cung cấp) Từ ngày 31/10/2016 - 3/11/2016, đoàn giáo viên khoa...

Khoa Thủy sản tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài đại học...

Sáng ngày 29/10/2016, buổi nghiệm thu cấp cơ sở đề tài đại học Huế “Nghiên cứu nuôi vỗ thành thục và bước đầu thử...

Khoa thủy sản triển khai hoạt động hợp tác nghiên cứu với đại học...

Trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu, đoàn đại học Shimane đã có buổi làm việc với đại diện trường đại học Nông Lâm...

Hội nghị khoa học trẻ Thủy sản toàn quốc năm 2016 (Youthfish 2016)

Đến hẹn lại lên, các nhà khoa học trẻ và các bạn sinh viên ngành Thủy sản từ trường, viện trên toàn quốc có...

Hội thảo nuôi xen ghép trong nuôi trồng thuỷ sản và phát thải Ammonia...

Ngày 26 và 27/3/2016, trong khuôn khổ chương trình hợp tác VLIR – IUC, Dự án 2 thuộc Trường Đại học Nông Lâm –...