Trao đổi học thuật trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu giữa ĐH Okayama...

Okayama - HUAF Group Exchange Seminar: Trong khuôn khổ chương trình dự án hợp tác song phương giữa nhóm nghiên cứu Trường Đại học Okayama,...

Seminar Luận án tiến sĩ cấp Khoa: “Nghiên cứu sử dụng ấn trùng ruồi...

Sáng ngày 29/08/2023 đã diễn ra buổi Seminar Luận án tiến sĩ cấp Khoa: “Nghiên cứu sử dụng ấn trùng ruồi lính đen (Hermetia...

Seminar về Công nghệ sinh học trong Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản

Chiều ngày 9/8, Trường Đại học Nông Lâm Huế kết hợp với Trường Đại học Công nghệ Suranaree Thái Lan đã tổ chức buổi...

SINH SẢN NHÂN TẠO THÀNH CÔNG HƠN 20.000 CON GIỐNG CÁ NÂU ĐẶC SẢN

Trong thời gian vừa qua, Trung tâm giống Thủy sản Thừa Thiên Huế kết hợp với Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển...

Nghiệm thu 5 quy trình công nghệ thuộc dự án KH&CN cấp tỉnh Thừa...

Ngày 3/7/2023, hội đồng đánh giá và nghiệm thu 5 quy trình công nghệ thuộc dự án Khoa học và Công nghệ cấp Tỉnh...

Nghiệm thu đề tài Khoa học công nghệ cấp Đại học Huế của NCS....

Sáng ngày 08/05/2023 Hội đồng khoa học đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài khoa học và công nghệ cấp...

Nghiệm thu đề tài Khoa học công nghệ cấp Đại học Huế của NCS....

Chiều 26 tháng 4, tại phòng họp số 3, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức nghiệm thu đề tài:...

Kiểm tra thực địa dự án KH&CN cấp tỉnh: Sản xuất và sử dụng...

Chiều ngày 30/3/2023, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức kiểm tra thực địa dự án KHCN...

Nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học Huế...

  Chiều ngày 29/03/2023 Hội đồng khoa học đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ...

Nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học Huế...

Sáng ngày 22/03/2023 Hội đồng khoa học đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp...