Thông tin học bổng Đại học Chulalongkorn, Thái Lan và Chương trình tham quan học tập ngắn hạn tại Đức

  1. Thông tin học bổng Đại học, Thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Chulalongkorn, Thái Lan.
Thông tin học bổng Đại học Chulalongkorn, Thái Lan
Thông tin học bổng Đại học Chulalongkorn, Thái Lan
2. Chương trình tham quan học hỏi ngắn ngày tại Đức năm 2020.
Chương trình sẽ tạo điều kiện cho các ứng viên mở rộng tầm nhìn ban đầu về nước Đức và phát triển mạng lưới liên kết nghề nghiệp với nước Đức. Ngôn ngữ giao tiếp chính của chương trình là tiếng Anh.
Thời hạn nộp hồ sơ: Tùy từng chương trình cụ thể theo link đính kèm.
Thông tin chi tiết, click vào đây.

Trương Văn Đàn