Chúc mừng Tân Trưởng khoa Thủy sản nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 20/3/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã ký quyết định bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm làm Trưởng khoa Thủy sản nhiệm kỳ 2020-2025.

Quyết định bổ nhiệm Trưởng Khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025
Quyết định bổ nhiệm Trưởng Khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025

Xem thêm lý lịch PGS.TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm: Click vào đây

Trương Văn Đàn