Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu “Quy trình sinh sản nhân tạo cá leo -Wallago attu (Bloch & Schneider, 1801)”

Sáng ngày 13/10/2021, Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu Quy trình sinh sản  nhân tạo cá leo Wallago attu (Bloch & Schneider, 1801) thuộc đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá Leo Wallago attu (Bloch & Schneider, 1801) phù hợp tại tỉnh Quảng Trị”, do ThS. Võ Đức Nghĩa làm chủ nhiệm.

Hội đồng do PGS.TS Lê Văn Dân làm chủ tịch, Thư ký là TS. Võ Văn Quốc Bảo, Ủy viên phản biện là Ông Châu Ngọc Phi, Th.S Nguyễn Phi Nam, Ủy viên là TS. Hoàng Nghĩa Mạnh.

Tại buổi nghiệm thu, Th.S Võ Đức Nghĩa đã trình bày chi tiết quy trình sinh sản nhân tạo cá Leo, nêu ra một số tính mới của quy trình, đề xuất loại hormone phù hợp, đề xuất giải pháp để khắc phục hiện tượng ăn thịt lẫn nhau trong ương nuôi cá Leo.

Th.S Võ Đức Nghĩa trình bày quy trình

Tiếp đó, hai ủy viên phản biện là Th.S Nguyễn Phi Nam và ông Châu Ngọc Phi đã có một số nhận xét, phản biện về quy trình. Phản biện đánh giá cao về quy trình do chủ nhiệm đề tài thực hiện, có tính thực tiễn và tính khả thi tốt. Chủ tịch hội đồng PGS.TS Lê Văn Dân, UVTK TS. Võ Văn Quốc Bảo, UV Hoàng Nghĩa Mạnh cũng đóng góp một số chia sẻ về quy trình. Tuy nhiên, phản biện và ủy viên cũng nêu ra một số hạn chế và một vài điểm cần khắc phục để quy trình hoàn thiện hơn cũng như cần chỉnh sửa ngắn gọn, gần gũi, dễ hiểu hơn khi chuyển giao cho bà con nông dân. Chủ nhiệm đề tài đã tiếp thu các ý kiến và sẽ chỉnh sửa theo ý kiến phản biện. Quy trình được Hội đồng đánh giá cao và chấp nhận thông qua.

Lê Tiến Hữu