Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp ĐHH 2022 của Khoa TS

Sáng ngày 14/10/2021, Hội đồng cơ sở tuyển chọn đề tài cấp ĐHH 2022 với tiêu đề “Nghiên cứu đặc điểm sinh thái, phân bố và ước tính sinh khối các thảm cỏ biển sử dụng nguồn ảnh viễn thám và thuật toán máy học (machine learning) tại đầm phá Tam Giang Cầu Hai” do Th.S Trần Thị Thúy Hằng làm chủ nhiệm.

Hội đồng bao gồm GS.TS Lê Đình Phùng làm chủ tịch, TS. Phạm Hữu Tỵ là thư ký, PGS.TS Lê Văn Dân, PGS.TS Hoàng Công Tín là UV phản biện. TS. Phan Thị Thúy Hằng là ủy viên.

Tại buổi tuyển chọn, các thành viên hội đồng đã có rất nhiều ý kiến phản biện, đánh giá và góp ý sâu về tất cả mọi khía cạnh đặt ra cho đề tài. Mục tiêu hướng đến của hội đồng là giúp chủ nhiệm và thành viên đề tài xác định rõ nội dung, phương pháp và kết quả đạt được, đặc biệt là các sản phẩm cần có. Nhiều phân tích được đưa ra nhằm phát huy được tính mới, phát huy năng lực của các thành viên và hạn chế một số thách thức khó khăn trong quá trình thực hiện. Chủ nhiệm đề tài cũng như một số thành viên khác đã có phản hồi và tiếp thu những nhận xét của Hội đồng.

Kết thúc buổi làm việc, Hội đồng đánh giá cao hướng đi và mục đích thực hiện đề tài, kết quả bỏ phiếu với số điểm thông qua rất cao.

Một số hình ảnh tại buổi tuyển chọn

toàn cảnh buổi tuyển chọn
chủ nhiệm Trần Thị Thúy Hằng trình bày
thành viên HĐ nhận xét và phản biện

Lê Tiến Hữu