Đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở (GV) và cấp trường (SV) năm 2022

 Quý thầy cô có nhu cầu đăng ký đề tài và đăng ký hướng dẫn các nhóm sinh viên vui lòng gửi phiếu đề xuất về trợ lý khoa học. Đề tài cấp cơ sở năm 2022 sẽ KHÔNG  thực hiện theo hình thức đăng ký online như mọi năm mà sẽ triển khai theo hình thức đăng ký OFFLINE.
* Đối với quý thầy/cô, vui lòng làm như sau: Điền đầy đủ các thông tin vào phiếu đề xuất đã gửi trên hệ thống email, quý thầy cô gửi  về trợ lý khoa học theo địa chỉ email (trannamha@huaf.edu.vn) trước 17h ngày 20 tháng 10 năm 2021
** Quý thầy cô có nhu cầu hướng dẫn các nhóm sinh viên vui lòng trao đổi với các em và chuẩn bị các phiếu đề xuất và gửi về trợ lý khoa học Khoa theo địa chỉ email trannamha@huaf.edu.vn trước 20/10/2021.
Lê Tiến Hữu