Sinh hoạt chuyên môn: Viễn thám trong lĩnh vực quản lý thủy sản

Chiều ngày 1/10/2021, tại Văn phòng bộ môn CS và QLTS, Khoa Thủy sản đã diễn ra buổi seminar học thuật với chủ đề “Viễn thám trong lĩnh vực quản lý Thủy sản” do T.S Hà Nam Thắng trình bày. Tham dự có thành viên của bộ môn và các giáo viên khác trong khoa.

Thông qua buổi seminar, Thầy Hà Nam Thắng đã giới thiệu khái quát về viễn thám GIS, các thuật ngữ chuyên ngành, các phương pháp sử dụng cũng như một số tiêu chuẩn được sử dụng trong GIS. Đặc biệt, phần tham luận về ứng dụng của viễn thám trong QLTS, NTTS được người nghe chăm chú theo dõi và có rất nhiều câu hỏi. Những chủ đề được nêu ra trong buổi seminar là những ý tưởng và những kế hoạch hợp tác đa bên trong tương lai.

Đây là chuỗi các buổi sinh hoạt học thuật chuyên môn sẽ được bộ môn CS và QLTS duy trì trong thời gian tới và hứa hẹn mang tới nhiều triển vọng trong nghiên cứu và đề xuất ý tưởng cho các đề tài, dự án của Bộ môn.

Lê Tiến Hữu