Sinh hoạt chuyên môn: Thông qua bài giảng “Hành chính học đại cương” và seminar lượng hóa giá trị kinh tế của khu vực đất ngập nước

Sáng ngày 8/10/2021, tại Văn phòng bộ môn CS và QLTS, Khoa Thủy sản đã diễn ra buổi thông qua tiết giảng cho học phần mới “hành chính học đại cương” và seminar học thuật với chủ đề “Một số giá trị kinh tế của vùng đất ngập nước khu vực sông Ô Lâu, tỉnh Thừa Thiên Huế” do Th.S Trần Thị Thúy Hằng trình bày. Tham dự có tất cả các thành viên của bộ môn và các giáo viên khác trong khoa.

Đối với tiết giảng thông qua học phần Hành chính học đại cương, Cô Hằng đã trình bày chương đầu tiên của học phần bao gồm các khái niệm, các mục, các ví dụ tiêu biểu và các nguyên tắc thể chế trong quản lý hành chính ở Việt Nam và thế giới. Các ý kiến góp ý tập trung vào việc đề xuất giáo viên bổ sung và lồng ghép các kiến thức và chính sách quản lý nhà nước dành riêng cho lĩnh vực quản lý thủy sản.

Tiếp đó, thông qua buổi seminar, Cô Trần Thị Thúy Hằng đã giới thiệu và trình bày tóm tắt đề tài nghiên cứu cấp cơ sở năm 2020. Đề tài chú trọng vào lượng hóa các giá trị kinh tế trực tiếp và phi trực tiếp sử dụng cho vùng đất ngập nước. Đặc biệt, phần tham luận về phương pháp lượng hóa, cách tính toán giá trị được người nghe chăm chú theo dõi và có rất nhiều câu hỏi. Những chủ đề được nêu ra trong buổi seminar là những ý tưởng và những kế hoạch hợp tác đa bên trong tương lai.

Đây là chuỗi các buổi sinh hoạt học thuật chuyên môn sẽ được bộ môn CS và QLTS duy trì trong thời gian tới và hứa hẹn mang tới nhiều triển vọng trong nghiên cứu và đề xuất ý tưởng cho các đề tài, dự án của Bộ môn.

Lê Tiến Hữu