Sinh hoạt chuyên môn: Sinh vật chỉ thị – Động vật không xương sống cỡ lớn trong đánh giá chất lượng nước.

Sáng ngày 22/10/2021, tại văn phòng bộ môn CS và QLTS diễn ra buổi sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Sinh vật chỉ thị – Động vật không xương sống cỡ lớn trong đánh giá chất lượng nước” do Th.S Ngô Thị Hương Giang trình bày.

Cô Giang đã trình bày một cách khái quát những khái niệm, những phương pháp tính toán và các chỉ số đánh giá chất lượng nước thông qua sinh vật chỉ thị. Hơn nữa, những nghiên cứu trong nước và thế giới, những đầu sách có liên quan đến chủ đề nghiên cứu cũng được giới thiệu chi tiết. Phần thảo luận diễn ra sôi nổi và thú vị, nhiều ý tưởng, câu hỏi được nêu ra để tìm hiểu thêm cũng như gợi mở một số ý tưởng nghiên cứu. Đây là chủ đề nghiên cứu thiết thực và có nhiều triển vọng có thể triển khai trong tương lai.

Một số hình ảnh tại buổi seminar.

Th.S Ngô Thị Hương Giang trình bày
CB-GV tham gia buổi seminar

Lê Tiến Hữu