Đại hội chi bộ Khoa Thủy sản nhiệm kỳ 2020 – 2022

Sáng ngày 23 tháng 4 năm 2020, khoa Thủy sản tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đến dự với Đại hội, về phía đại diện Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế có đồng chí Lê Trọng Thực.

Đồng chí Lê Văn Dân, bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 đã trình bày những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ cùng với sự nỗ lực phấn đấu của từng đảng viên, chi bộ đã hoàn thành tốt nghị quyết của đại hội đảng viên chi bộ khoa Thủy sản nhiệm kỳ 2017-2020.

Đồng chí Lê Văn Dân trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020
Đồng chí Lê Văn Dân trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020

Một số kết quả nổi bật như: trong việc đào tạo tay nghề cho sinh viên, Chi bộ luôn quan tâm chỉ đạo tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với các công ty, doanh nghiệp, chú trọng đến đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên. Khoa đã liên kết với các doanh nghiệp để họ đồng hành với đào tạo của khoa và nhà trường, tiết kiệm được kinh phí hàng năm lên gần 200 triệu đồng cho đào tạo, thu về cho khoa và trường từ 300 – 400 triệu đồng/năm. Chính vì vậy, những năm qua kinh phí dành cho CBGV tham dự hội nghị, hội thảo, bồi dưỡng được tăng cường.

Trong 3 năm (2017-2020), khoa Thủy sản, Đại học Nông Lâm Huế đã đào tạo được 794 sinh viên, trong đó có 609 sinh viên chính qui tốt nghiệp ngành NTTS, 93 ngành Bệnh học Thủy sản và 92 sinh viên ngành Quản lý Thủy sản.  Trong đó, hơn 95% sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm đúng với ngành nghề đã học, góp phần tăng thêm nguồn nhân lực chất lượng cho ngành Thủy sản cho cả nước.

Về khoa học – công nghệ, trong bối cảnh giai đoạn 2017-2020 có nhiều thay đổi trong quản lý nhà nước về hoạt động khoa học – công nghệ (KHCN) theo hướng yêu cầu đầu ra cao hơn, kinh phí từ ngân sách hạn chế hơn, khoa Thủy sản đã rất quyết tâm và có các nhóm nghiên cứu mạnh của Khoa tìm kiếm nguồn kinh phí cho KHCN đặc biệt các đề tài, dự án cấp huyện cấp tỉnh và đề tài liên kết, hợp tác quốc tế, nhờ đó hoạt động KHCN vẫn phát triển với quy mô gia tăng, kết quả ngày càng tốt hơn về khoa học và ứng dụng thực tiễn.

Đại hội cũng đã đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới 2020 – 2022, trong đó chú trọng nhiều giải pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học. Phấn đấu đến năm 2022, khoa Thủy sản duy trì ổn định 3 ngành đào tạo đại học bao gồm: Nuôi trồng thủy sản, Bênh học thủy sản và Quản lý thủy sản.  Số lượng sinh viên đầu vào hàng năm ổn định khoảng 200 -250 sinh viên đại học, 8 – 10  học viên thạc sĩ, 1-2 nghiên cứu sinh. Về Khoa học – công nghệ: Quy mô các nhiệm vụ, đề tài KHCN cấp quốc gia, cấp Bộ, cấp tỉnh do Khoa Thủy sản chủ trì chủ trì trong 3 năm 2020 -2023 so với giai đoạn 2017 – 2020 tăng 1,5 lần về số lượng bình quân/năm, tăng  2 lần về tổng kinh phí thực hiện bình quân/năm . Tổng số công bố khoa học của khoa Thủy sản Đại học Nông Lâm, ĐH  Huế trên các tạp chí quốc tế có uy tín (Journal of Science và Scopus) tăng thêm 10% mỗi năm và một số giải pháp chiến lược khác.

Đại biểu tham dự Đại hội
Đại biểu tham dự Đại hội
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội
Đồng chí Mạc Như Bình, chi ủy viên trình bày bản kiểm điểm nhiệm kỳ 2017-2020
Đại biểu thảo luận tại Đại hội
Đại biểu thảo luận tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu cử nhận sự cho nhiệm kỳ mới 2020 – 2020. Theo đó, nhân sự cấp ủy mới gồm 3 đồng chí: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Bí thư Chi bộ), Mạc Như Bình (Phó Bí thư Chi bộ) và Nguyễn Văn Huy (Chi ủy viên). Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 12 đồng chí.

Bầu cử
Bầu cử
Tặng hoa cảm ơn Cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020
Tặng hoa cảm ơn Cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020
Đại diện Liên chi đoàn Khoa Thủy sản tặng hoa chúc mừng Chi ủy nhiệm kỳ mới
Đại diện Liên chi đoàn Khoa Thủy sản tặng hoa chúc mừng Chi ủy nhiệm kỳ mới
Đại diện Chi đoàn CBGV tặng hoa chúc mừng Chi ủy nhiệm kỳ mới
Đại diện Chi đoàn CBGV tặng hoa chúc mừng Chi ủy nhiệm kỳ mới

Trương Văn Đàn