Sinh viên Khoa Thủy sản đi học trở lại sau dịch COVID-19

Sau một thời gian dài nghỉ học để thực hiện cách ly xã hội phòng chống dịch COVID-19, toàn thể sinh viên khoa Thủy sản sẽ tập trung đi học trở lại từ ngày 4/5/2020.

Khi sinh viên đến trường cần thực hiện việc đo thân nhiệt trước khi vào trường và lớp học, đảm bảo khoảng cách theo quy định của Bộ Y tế, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, bỏ rác đúng nơi quy định, kịp thời phát hiện và báo cáo nhà trường về trường hợp gặp vấn đề sức khỏe để bộ phận y tế kịp thời xử lý.

Thông báo sinh viên đi học trở lại
Thông báo sinh viên đi học trở lại

Trương Văn Đàn