Điều chỉnh thời gian thu hồ sơ Sau Đại học năm 2020

Trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trong công tác ngăn ngừa và vượt qua dịch bệnh, Đại học Huế đề nghị các đơn thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác xét tuyển NCS và thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020, cụ thể như sau:

1. Về hồ sơ dự thi và thời gian thu nhận hồ sơ

  • Đổi với các hồ sơ đã tiếp nhận và đã được kiểm tra tại Ban Đào tạo và Công tác sinh viên theo công văn số 02/HĐTSSĐH ngày 20/3/2020: các đơn vị nhận kết quả kiểm tra hồ sơ từ ngày 01/4/2020 đến ngày 06/4/2020 và lập danh sách chính thức các thí sinh đủ điều kiện dự thi, trình ký và gửi HĐTSSĐH qua Ban Đào tạo và Công tác sinh viên trước 15h00 ngày 15/4/2020.
  • Các đơn vị tiếp tục thu nhận hồ sơ và các minh chứng bổ sung cho các hồ sơ chưa hoàn thiện đến hết ngày 04/5/2020; sau thời điểm này, các đơn vị lập danh sách thí sinh dự thi bổ sung và gửi hồ sơ về HĐTSSĐH qua Ban Đào tạo và Công tác sinh viên từ ngày 05 đến 06/5/2020 để kiểm tra theo quy trình đã ban hành tại công văn số 02/HĐTSSĐH ngày 20/3/2020 của HĐTSSĐH đợt 1 năm 2020. Sau khi có kết quả kiểm tra hồ sơ bổ sung, các đơn vị lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi bổ sung, trình ký và gửi HĐTSSĐH qua Ban Đào tạo và Công tác sinh viên chậm nhất trước 15h00 ngày 08/5/2020.
  • Đối với hồ sơ NCS, các đơn vị tiếp tục thu nhận hồ sơ, HĐTSSĐH sẽ tổ chức các hội đồng xét tuyển sau khi Chính phủ cho phép đi làm trở lại bình thường.

2. Về lịch thi

Lịch thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020 sẽ được tổ chức vào các ngày 23 và 24/5/2020, cụ thể như sau:

Sáng 23/5/2020:      thi môn Ngoại ngữ

Chiều 23/5/2020:    thi môn Cơ sở ngành

Sáng 24/5/2020:      thi môn Chủ chốt

Trương Văn Đàn