Tuyển Sinh
Tuyển sinh của khoa Thủy sản
Lĩnh vực hoạt động
Lĩnh vực hoạt động và nghiên cứu chính của khoa Thủy sản
Việc làm
Việc làm ngành Thủy sản
Quảng bá
Hoạt động quảng bá khoa Thủy sản, đh Nông Lâm Huế

Tin mới:

Cơ Hội Việc Làm

article thumbnail
Việc làm

Việc làm mới

Đề Tài - Hợp Tác

article thumbnail
Định hướng nghiên cứu

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KHOA THỦY SẢN (V/v định hướng phát triển nghiên cứu khoa học công nghệ giai đoạn 2012 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020) - Căn cứ vào CV của ĐHH V/v xây dựng chiến lược NCKH...

Đoàn Hội

article thumbnail
Chào mừng năm học mới

Khai giảng khóa mới

Bộ Môn

article thumbnail
Giới Thiệu Bộ Môn NTTS

Bộ môn Nuôi trồng thủy sản: gồm 9 CBCC: 2 TS; 01 NCS bảo vệ 2011; 3 thạc sĩ và 3 kỹ sư và cử nhân.

Lịch Tuần

Thư viện hình ảnh

thanglongcompany

Lượt truy cập

1414

IP của bạn: 54.227.41.242