Thư viện hình ảnh-video

 

Lễ ra mắt Ban chủ nhiệm CLB Kết nối Khoa Thủy sản nhiệm kỳ 2019-2020

Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực với Tập đoàn thủy sản Minh Phú

Sinh viên khoa Thủy sản tiếp cận nghề tại công ty cổ phần C.P Việt Nam