Công ty UV-Vietnam thông báo tuyển dụng

Thực hiện cam kết đã ký giữa khoa Thủy sản và công ty UV trong hợp tác đào tạo, đồng thời tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có cơ hội học tập và trải nghiệm trong môi trường doanh nghiệp và tăng cường kỹ năng nghề nghiệp, công ty UV hiện đang có nhu cầu tuyển dụng tân kỹ sưsinh viên thực tập tốt nghiệp các ngành Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản và Quản lý thủy sản. Chi tiết được thể hiện ở file đính kèm.

NTH Giang

View Fullscreen