Seminar chuyên đề lĩnh vực thủy sản giữa khoa Thủy sản với các nhà khoa học đến từ các trường đại học ở Ấn Độ

Ngày 5/12/2023, tại trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã diễn ra Seminar với chuyên đề về lĩnh vực Thủy sản.

Tham gia Seminar có các cán bộ và giảng viên đến từ khoa Thủy sản, trường Đại học Nông Lâm cùng các nhà khoa học đến từ các trường Đại học MPKV, Rahuri, Maharashtra; trường Đại học Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur, M.P; trường Đại học Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth Dapoli, Maharashtra, Ấn Độ.

Tại buổi seminar, các nhà khoa học đã được lắng nghe giới thiệu về các ngành đang đào tạo và các hướng nghiên cứu chính của khoa Thủy sản, trường Đại học Nông Lâm. Trong buổi seminar này đã có 6 bài trình bày của các CBGV khoa Thủy sản và 2 bài trình bày đến từ các chuyên gia Ấn Độ cụ thể:

+ Faculty’s Introduction: Education and Training, Research and Collaborative Discussion (Dr. Ho Thị Thu Hoai)

+ Using Seaweed as a Biological Filter to Reduce Pollution of Wastewater Sourced From Tropical Intensive Shrimp Farms (Dr. Nguyen Thi Thuy Hang)

+ AI and Remote Sensing for Blue Carbon Ecosystems Management and Conservation (Dr. Ha Nam Thang)

+ Integrated Mariculture of Co-cultured Whiteleg Shrimp (Litopenaeus vannamei) and Grey Mullet (Mugil cephalus) in Sequence with Red Tilapia (Oreochromis spp.) in a Closed Biofloc-based System (Dr. Nguyen Tu Minh)

+ Genetic Diversity and Population Structure of the Giant Mottled Eel, Anguilla marmorata Quoy & Gaimard, 1824 in Central Vietnam (Dr. Nguyen Anh Tuan)

+ Efficacy of QuorumQuenching on the Prevention of AHPND in White Leg Shrimp (A/Prof. Dr. Nguyen Ngoc Phuoc)

+ Soil and Water: a Source of Life (Dr. Vijaykumar Sakharam Patil)

+ Present status of Ornamental Fisheries in India (Dr. Bharat M. Yadav)

Qua buổi này, các nhà khoa học có cơ hội trao đổi và chia sẻ những thông tin hữu ích cho các nghiên cứu, kỹ thuật cải tiến trong lĩnh vực Thủy sản.

Một số hình ảnh tại Seminar:

Đưa tin: NTH Giang, LM Tuệ, TV Đàn