HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NGƯỜI, LAO ĐỘNG KHOA THỦY SẢN 2022-2023

Chiều ngày 11/11/2023 đã diễn ra hội nghị viên chức, người lao động Khoa Thủy Sản 2022 – 2023 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển”.

Năm học 2022-2023, toàn thể viên chức, người lao động (VC, NLĐ) Khoa Thủy sản đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, triển khai có hiệu quả các hoạt động và nhiệm vụ đã đề ra. Hội nghị VC, NLĐ Khoa là Hội nghị để toàn thể VC, NLĐ phát huy quyền làm chủ, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Nhà trường, xây dựng Khoa ngày càng phát triển.

Một số hình ảnh của hội nghị:

Ảnh:LMT, Tin bài: NTHG, Nguồn: Khoa Thủy sản