Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở giáo viên và cấp trường sinh viên năm 2023

Trong 2 ngày 11 và 12/11/2023 Khoa Thủy sản đã tiến hành buổi nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở giáo viên và cấp trường sinh viên năm 2023.

Năm nay khoa có 3 hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở cho tổng số 15 đề tài: 1 đồng nghiệm thu các đề tài NCKH của giáo viên và 2 hội đồng nghiệm thu các đề tài cấp trường của các nhóm sinh viên.

Hội đồng khoa học đã có một quá trình làm việc nghiêm túc và khoa học, đưa ra những nhận xét, góp ý và trao đổi với các chủ nhiệm đề tài nhằm sáng tỏ các vấn đề nghiên cứu và giúp đề tài được hoàn thiện hơn.

Tất cả các đề tài NCKH đều đáp ứng đầy đủ các sản phẩm như thuyết minh và được HĐKH thống nhất thông qua. Kết quả cụ thể: 01 đề tài NCKH giáo viên và 01 đề tài NCKH sinh viên xếp loại xuất sắc, 13 đề tài NCKH còn lại của giáo viên và sinh viên được xếp loại tốt.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi nghiệm thu:

Trương Văn Đàn và Hồ Thị Thu Hoài