Trao đổi học thuật trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu giữa ĐH Okayama và ĐH Nông Lâm Huế

Okayama – HUAF Group Exchange Seminar:

Trong khuôn khổ chương trình dự án hợp tác song phương giữa nhóm nghiên cứu Trường Đại học Okayama, Nhật Bản và nhóm nghiên cứu của Khoa Thủy sản Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, được tài trợ bởi quỹ nghiên cứu Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) đối với dự án “Development of sediment microbial fuel cells for water quality improvement in shrimp ponds and small-scale energy power generation in Central Vietnam”

Tham dự Seminar trao đổi học thuật được tiến hành với hai hình thức offline và online vào ngày 28 tháng 9 năm 2023. Đại diện phía nhóm nghiên cứu Đại học Okayama Nhật Bản gồm:

– Morihiro Maeda (Soil Science) – trưởng dự án

– Takashi Tamura (Applied Microbiology)

– Hiroaki Somura (Environmental Hydrology)

– Chiyu Nakano (Material and Resource Science)

Đại diện nhóm nghiên cứu của Khoa Thủy sản gồm: TS. Nguyễn Văn Huy, Phó Trưởng Khoa, phụ trách Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế của Khoa; Liên chi đoàn khoa thủy sản, các giảng viên trẻ có chuyên môn gần với dự án nghiên cứu và 2 lớp sinh viên năm 4 của khoa cùng tham dự.

Các chủ đề trao đổi học thuật liên quan đến dinh dưỡng trong môi trường nước, cơ chế trao đổi dinh dưỡng giữa trầm tích đáy ao nuôi tôm với cột nước phía trên, các chủ đề báo cáo gồm:

M.Sc Tran Thi Thuy Hang

Species and spatial distribution of seagrass in Tam Giang-Cau Hai lagoon, Thua Thien Hue province, Vietnam

PhD student Nguyen Tu Uyen

Sediment microbial fuel cells for water quality improvement in shrimp ponds

Dr. Hồ Thị Thu Hoài:

Nitrogen – Phosphorus ratio, cyanobacterial densities and microcystin concentrations in Trian reservoir, Dongnai province, Vietnam

G.L.E.P. Perera:

Phosphorus release from sediment microbial fuel cells with agricultural drainage sediment

Buổi seminar đã chia sẻ nhiều thông tin khoa học mới, đặc biệt là các cơ chế trao đổi dinh dưỡng giữa trầm tích đáy với cột nước phía trên trong các điều kiện môi trường khác nhau, tạo Pin sinh học để sản xuất năng lượng cải thiện môi trường nước được tốt hơn.

Một số hình ảnh của buổi Seminar:

Bài: NVH, Ảnh: LMT