Seminar: Phân lập và xác định tác nhân gây bệnh xuất huyết trên cá Hồng mỹ nuôi tại Thừa Thiên Huế

Chiều ngày 20/10/2021, Công đoàn Khoa Thủy sản đã tổ chức seminar với chủ đề: Phân lập và xác định tác nhân gây bệnh xuất huyết trên cá Hồng mỹ nuôi tại Thừa Thiên Huế do NCS Phạm Thị Hải Yến báo cáo. Tham dự có toàn thể CBGV trong Khoa.

Tại buổi trình bày, Th.S Phạm Thị Hải Yến đã báo cáo một số kết quả đạt được trong quá trình làm NCS. Chủ đề này mang tính thời sự và các kết quả rất thú vị. Nhiều ý kiến thảo luận được nêu ra chủ yếu tập trung phân tích các kết quả có được. Đặc biệt một số góp ý sâu sắc về chuyên môn của các giáo viên BM Bệnh Thủy sản diễn ra sôi nổi. Đây là kinh nghiệm quý báu để NCS có được sự chuẩn bị tốt nhất trong các báo cáo chuyên đề, bảo vệ luận án trong thời gian sắp tới.

Một số hình ảnh đã diễn ra trong buổi seminar:

Lê Tiến Hữu