Công ty TNHH công nghệ thủy sản Lợi Dương tuyển dụng kỹ sư Thủy sản

Công ty TNHH công nghệ thủy sản Lợi Dương hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chế phẩm sinh học, men vi sinh, men tiêu hóa dùng trong ngành thủy sản.

Công ty cần tuyển dụng 18 kỹ sư chuyên ngành Thủy sản, đảm nhận vị trí kỹ thuật viên, làm việc trực tiếp với hộ nuôi thủy sản.

Thông tin tuyển dụng của công ty TNHH thủy sản Lợi Dương
Thông tin tuyển dụng của công ty TNHH thủy sản Lợi Dương

Trương Văn Đàn