Công ty Nam Mỹ VN Group tuyển dụng

Công ty Nam Mỹ VN Group hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giống thủy sản, thuốc thủy sản,… từ năm 2008. Do quá trình mở rộng phát triển kinh doanh, công ty cần tuyển kỹ sư chuyên ngành Thủy sản với mức lương khởi điểm sau thử việc từ 10 – 16 triệu đồng/tháng, chưa tính các khoản thưởng doanh số tháng, doanh số năm, thưởng nóng.

Thông tin tuyển dụng của công ty Nam Mỹ VN Group
Thông tin tuyển dụng của công ty Nam Mỹ VN Group

Trương Văn Đàn