Ngành Nuôi trồng Thủy sản và cơ hội việc làm

  1. Giới thiệu chung về bộ môn NTTS

Bộ môn Nuôi trồng thủy sản được thành lập vào tháng 5 năm 1994 trực thuộc Khoa học Vật nuôi (cũ), Trường Đại Học Nông Lâm Huế. Đến năm 2005, Đại học Huế ra quyết định tách bộ môn NTTS rời khỏi Khoa khoa học Vật nuôi thành lập nên Khoa Thủy sản với nhiệm vụ đào tạo cán bộ kỹ thuật các chuyên ngành thủy sản phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh Miền Trung và cả nước.

Hiện bộ môn NTTS có 12 cán bộ giảng viên cơ hữu giàu năng lực, nhiệt huyết, và kinh nghiệm trong giảng dạy cũng như trong nghiên cứu khoa học. Trong đó, 100% cán bộ giảng viên có trình độ sau đại học, 1 Phó Giáo sư, 4 Tiến sỹ, 3 nghiên cứu sinh, và 4 thạc sĩ.

  1. Nuôi trồng thủy sản là gì?

Nuôi trồng thủy sản là một khái niệm dùng để chỉ tất cả các hình thức nuôi trồng động vật (cá, giáp xác, nhuyễn thể) thực vật thủy sinh (rong biển, tảo) ở các môi trường nước ngọt, lợ và nước mặn.

Mô hình nuôi tôm công nghiệp
Mô hình nuôi tôm công nghiệp
  1. Ngành Nuôi trồng thủy sản học gì?

Sinh viên bậc đại học ngành nuôi trồng thủy sản sẽ được đào tạo các kiến thức đại cương và cơ sở liên quan chuyên ngành trong 2 năm đầu. Chương trình sẽ dành 2 năm tiếp theo để đào tạo khối kiến thức chuyên môn từ định danh, phân loại đến đặc điểm sinh học, vòng đời và môi trường sống của động, thực vật thủy sinh; nhu cầu dinh dưỡng; chế biến thức ăn cho tôm cá; và kỹ thuật sản xuất giống và nuôi các đối tượng thủy sản (cá, tôm, thân mềm, rong, tảo,…).

    1. Sinh viên thực tập nuôi tôm tại phòng thí nghiệm
  1. Sinh viên ngành Nuôi trồng thủy sản ra trường làm gì?

Sau khi tốt nghiệp đại học ngành Nuôi trồng thủy sản, các kỹ sư có các cơ hội làm việc tại vị trí việc làm như sau:

–  Các cơ sở nuôi trồng thủy sản trong và ngoài nước;

–  Các cơ sở sản xuất, công ty dịch vụ giống và thức ăn nuôi trồng thủy sản;

–  Công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ nuôi trồng thủy sản;

–  Cơ quan khuyến ngư, quản lý nguồn lợi thủy sản từ trung ương đến địa phương;

–  Các cơ sở nghiên cứu nuôi trồng thủy sản như Viện nghiên cứu, Trung Tâm sản xuất giống thủy sản.

–  Các cơ sở đào tạo về nuôi trồng thủy sản như trường TCCN, Cao đẳng, Đại học.

– Các cơ quan nhà nước như xã, phường, huyện, tỉnh, bộ và các ban ngành.

Hoàng Nghĩa Mạnh