Việc làm ngành mới “Quản lý Thủy sản”

Kỹ sư tốt nghiệp ngành Quản lý Thủy sản có cơ hội làm việc trong các tổ chức nhà nước, tổ chức nước ngoài, các tập đoàn, công ty thủy sản trong nước và nước ngoài.

Sinh viên bô môn Quản lý Thủy sản khóa 44 ngày tốt nghiệp

Facebook bộ môn Quản lý Thủy sản:

https://www.facebook.com/groups/bomonquanlymoitruongnguonloithuysan/

Cơ hội làm việc trong khối Nhà nước

– Cơ quan Quản lý Thủy sản từ Trung ương đến địa phương như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Tổng cục Thủy sản; Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn ở các tỉnh; Chi cục Thủy sản, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ở các tỉnh; Phòng Nông nghiệp ở các huyện, thành phố…

– Giảng dạy tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp về lĩnh vực thủy sản.

– Nhà nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu Thủy sản (như Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I, II, III).

– Nhà nghiên cứu tại các Khu bảo tồn biển quốc gia như Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm – Quảng Nam, Khu bảo tồn biển Lý Sơn – Quảng Ngãi, Khu bảo tồn biển Hồn Mun – Nha Trang…

sv-qlnlts46

Cựu sinh viên lớp QLNLTS khóa 46 (Nguyễn Thị Hồng Thúy, bên trái, hiện đang công tác tại khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm)

tham gia khảo sát rạn san hô

Cơ hội làm việc trong Khối tư nhân

– Kỹ sư (kỹ thuật quản lý khu nuôi hoặc nhân viên kinh doanh giống, thức ăn, thuốc thú y thủy sản) làm việc tại các tập đoàn, công ty thủy sản nước ngoài như Tập đoàn C.P (Thái Lan), Tập đoàn Uni-President (Đài Loan), Tập đoàn Tongwei (Trung Quốc), Công ty thủy sản Thăng Long (Đài Loan), Tập đoàn Grobest (Anh), Công ty thủy sản Việt Hoa (Trung Quốc), Công ty Cargill (Mỹ),…

– Kỹ sư (kỹ thuật quản lý khu nuôi hoặc nhân viên kinh doanh giống, thức ăn, thuốc thú y thủy sản) làm việc tại các tập đoàn, công ty thủy sản trong nước như Tập đoàn BIMGROUP, các công ty thủy sản: Trúc Anh, Toàn Cầu, Minh Phú, GreenVet, Việt Úc, Nam Miền Trung, Vibo, UV, Thanh Hương, Thành Hưng, Anh Việt, Thông Thuận, …

Cơ hội làm việc cho các tổ chức phi chính phủ (NGOs)

Cộng tác viên cho các tổ chức phi chính phủ về các dự án nông nghiệp và thủy sản.

nho-qlnlts47

Cựu sinh viên lớp QLNLTS khóa 47 (Phạm Trần Đình Nho, áo sọc xanh, hiện đang công tác tại Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn di sản, công ty Đoàn Ánh Dương) trong một hoạt động tham vấn cộng đồng tại Quảng Ngãi

Bộ môn Quản lý Thủy sản