Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp ĐHH do Th.S Võ Điều chủ trì

Ngày 25 tháng 12 năm 2017, tại hội trường khoa Thủy sản đã diễn ra buổi nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Đại học Huế do Th.S Võ Điều chủ trì. Đề tài “Nghiên cứu các loài cá nước ngọt có tiềm năng nuôi cảnh tại Thừa Thiên Huế” với mã số DHH 2016-02-79 là công trình đầu tiên về cá cảnh nước ngọt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chính:

– Xác định thành phần loài cá nước ngọt có tiềm năng nuôi cảnh tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

– Xác định một số đặc điểm sinh học cơ bản phục vụ nghiên cứu thuần dưỡng các loài cá nước ngọt có tiềm năng nuôi cảnh tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

– Tìm hiểu tình hình khai thác và sử dụng các loài cá nước ngọt có tiềm năng nuôi cảnh tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

– Thử nghiệm nuôi thuần dưỡng một số đối tượng cá nước ngọt có tiềm năng nuôi cảnh tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Buổi nghiệm thu cơ sở là bước đệm quan trọng để đề tài được bảo vệ ở cấp đại học Huế trong thời gian sắp đến.

Hà Nam Thắng