Seminar về Công nghệ sinh học trong Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản

Chiều ngày 9/8, Trường Đại học Nông Lâm Huế kết hợp với Trường Đại học Công nghệ Suranaree Thái Lan đã tổ chức buổi Seminar về Công nghệ sinh học trong Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản. Buổi seminar với sự góp mặt của Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Huế, đoàn cán bộ trường Đại học Suranaree, Thái Lan cùng các giáo viên, cán bộ khoa Thủy Sản, Trường Đại Học Nông Lâm Huế.

Trong khuôn khổ hoạt động trao đổi giữa Trường Đại học Công nghệ Suranaree và Trường Đại học Nông Lâm Huế, buổi seminar với các bài trình bày với các thông tin mới, cập nhật về lĩnh vực công nghệ và thủy sản từ các nghiên cứu của các giáo sư, tiến sỹ đến từ nhiều trường Đại học khác nhau như Đại học Công nghệ Surananee Thái Lan, Trung tâm quốc gia về Kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Thái Lan, Đại học Tokyo về Công nghệ và khoa học biển, Khoa thủy sản trường Đại học Nông Lâm.

Nội dung các bài seminar và một số hình ảnh của buổi sinh hoạt học thuật quốc tế:

Đưa tin: NTHG, Ảnh: tổ IT