Thay đổi thời gian tuyển dụng của các công ty tại Khoa Thủy sản

Trước đây, Khoa đã đăng thông báo tuyển dụng của các Công ty CP, Uni-President, Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long, Tập đoàn Việt Úc từ ngày 24/2021-28/5/2021 tại Khoa. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên kế hoạch có sự thay đổi thư sau:
– Công ty CP: đã chuyển sang phỏng vấn trực tuyến ngày 25/5/2021 (gần 100 sinh viên đã đăng ký phỏng vấn).
– Đối với công ty Uni-President, Công ty Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long, Việt Úc sẽ tiến hành tuyển dụng trực tiếp tại Khoa khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.
Dự kiến: nửa cuối tháng 6/2021 và sẽ có thông báo cụ thể sau.
Ngoài ra, đối với công ty CP: cũng sẽ tiến hành phỏng vấn trực tiếp bổ sung đối với nhân sự khu vực Bắc Trung Bộ khi tình hình dịch bệnh ổn định.
Khoa Thủy sản