Hội nghị nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá Nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) ở khu vực đầm phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế”

Chiều ngày 14/01/2021, TS. Hồ Thắng – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì Hội nghị nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá Nâu (Scatophagus Argus Linnaeus, 1766) ở khu vực đầm phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế”, mã số đề tài là TTH.2018-KC.02 do Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy làm chủ nhiệm đề tài, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế là đơn vị chủ trì thực hiện.

Tại Hội nghị nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài, TS. Nguyễn Anh Tuấn – Khoa Thủy sản cho biết, trong bối cảnh nghề nuôi cá Nâu phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn giống tự nhiên, thì quy trình kỹ thuật và mô hình sản xuất giống nhân tạo cá Nâu sẽ giải quyết được những tồn động về nguồn giống, giảm thiểu tối đa các tác động của môi trường từ việc khai thác quá mức nguồn lợi tự nhiên đang có xu hướng giảm sút rõ rệt trong những năm qua, tiến đến phát triển và nuôi trồng thủy sản bền vững nhờ giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái tự nhiên.

Chi tiết xem thêm tại đây

Trương Văn Đàn