Nghiệm thu quy trình kỹ thuật nuôi cá Thát lát cườm trong lồng

Ngày 26/11/2020, tại phòng họp số 1, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tiến hành nghiệm thu quy trình kỹ thuật nuôi cá Thát lát cườm (Chitala chitala Hamilton, 1882) trong lồng của nhóm nghiên cứu Nguyễn Duy Quỳnh Trâm và cộng sự.

Thành viên hội đồng nghiệm thu
Thành viên hội đồng nghiệm thu

Đại diện nhóm nghiên cứu trình đã bày quy trình kỹ thuật nuôi cá Thát lát cườm trong lồng với các công đoạn: Chuẩn bị lồng nuôi; Chọn vị trí đặt lồng; Kỹ thuật chọn và thả cá giống; Thức ăn và phương pháp cho ăn; Chăm sóc và quản lý lồng nuôi; Phòng và trị bệnh cá; Thu hoạch cá nuôi.

Nhóm nghiên cứu trình bày quy trình kỹ thuật nuôi cá Thát lát cườm trong lồng
Nhóm nghiên cứu trình bày quy trình kỹ thuật nuôi cá Thát lát cườm trong lồng

Lần lượt 2 phản biện KS. Phạm Quang Anh Khôi (Chi cục Thủy sản Thừa Thiên Huế) và TS. Mạc Như Bình (Khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế) đã nhận xét, góp ý và đánh giá cao quy trình kỹ thuật.

KS. Phạm Quang Anh Khôi phản biện 1
KS. Phạm Quang Anh Khôi ủy viên phản biện 1
TS. Mạc Như Bình phản biện 2
TS. Mạc Như Bình ủy viên phản biện 2
Thành viên hội đồng thảo luận, góp ý
Thành viên hội đồng thảo luận, góp ý

Sau khi nghe PGS.TS. Tôn Thất Chất (chủ tịch hội đồng) tổng kết lại các vấn đề đạt được và các vấn đề thống nhất chỉnh sửa, hội động đã bỏ phiếu kín với tỷ lệ 5/5 (100%) đồng ý thông qua quy trình kỹ thuật nuôi cá Thát lát cườm trong lồng của nhóm nghiên cứu.

Trương Văn Đàn