Công ty TNHH Thần Vương tuyển dụng kỹ sư Thủy sản

Công ty TNHH Thần Vương tuyển dụng kỹ sư Thủy sản.

Số lượng: Không giới hạn.

Địa điểm làm việc: Trà Vinh, Tiền Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Định.

Thu nhập tối thiểu 16 triệu đồng/tháng.

Công ty TNHH Thần Vương tuyển dụng
Công ty TNHH Thần Vương tuyển dụng

Trương Văn Đàn