Chúc mừng Tân Phó Trưởng Khoa Thủy sản nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 27/4/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã ký quyết định bổ nhiệm các phó khoa Thủy sản nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, TS. Mạc Như BìnhTS. Nguyễn Văn Huy sẽ đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng khoa Thủy sản.

Quyết định bổ nhiệm TS. Mạc Như Bình giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Thủy sản
Quyết định bổ nhiệm TS. Mạc Như Bình giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Thủy sản
Quyết định bổ nhiệm TS. Nguyễn Văn Huy giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Thủy sản
Quyết định bổ nhiệm TS. Nguyễn Văn Huy giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Thủy sản

Trương Văn Đàn