Danh sách trúng tuyển công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam

Danh sách trúng tuyển công ty C.P phỏng vấn ngày 21/4/2019. Tổng số 116 sinh viên trúng tuyển. Chúc mừng các em sinh viên khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm Huế.

Link danh sách trúng tuyển nhân viên kinh doanh:

https://drive.google.com/file/d/0B4FU6rAO_Ll5QUxJTWZUbUp1d0ZBYU5lTkdDNWQ0TzFZN19v/view?usp=sharing

Link danh sách trúng tuyển nhân viên kỹ thuật:

https://drive.google.com/file/d/0B4FU6rAO_Ll5RkRPY0duT2JWWjhBSDEzWG9TSlppWVBjSlE0/view?usp=sharing

Trương Văn Đàn