Công ty TNHH Anh Việt tuyển dụng

Công ty TNHH Anh Việt là đơn vị chuyên sản xuất & kinh doanh giống tôm thẻ chân trắng chất lượng cao. Qua 15 năm chặng đường xây dựng và phát triển, công ty TNHH Anh Việt luôn giữ vững quan điểm Khoa Thủy Sản – Đại học Nông Lâm Huế là một người bạn, một đối tác chiến lược đáng tin cậy trên phương diện nghiên cứu & phát triển kỹ thuật cũng như đào tạo nhân sự lâu dài.

Căn cứ vào nhu cầu duy trì và nâng cao chất lượng nhân sự cũng như tham gia liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp, Hội đồng tuyển dụng Công ty TNHH Anh Việt trân trọng thông báo thông tin tuyển dụng nhân viên kỹ thuật với 18 chỉ tiêu.

Ứng viên quan tâm xin download mẫu đơn ứng tuyển tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1BQlBTw8IRpHL-qMqHK3bCGIP2PV63aJ6/view?usp=sharing

Trương Văn Đàn