Liên chi đoàn khoa Thủy sản hưởng ứng Tết trồng cây

Thực hiện kế hoạch năm học về công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018-2019, thừa chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường và công văn phối hợp của Viện nghiên cứu phát triển về hoạt động Tết trồng cây xuân Kỷ hợi. Ban chấp hành Đoàn trường phát động Tết trồng cây tại  Trại Hương Vân, Viện Nghiên cứu phát triển, Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế.

Ngày 23/2/2019, Liên chi đoàn khoa Thủy sản tham gia hoạt động Tết trồng cây với 20 bạn sinh viên và giáo viên phụ trách đoàn Trương Văn Đàn.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Trương Văn Đàn