Đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Ứng dụng kỹ thuật Barcode trong nghiên cứu đa dạng di truyền cá Chình hoa (Anguilla marmorata Quoy & Gaimard, 1824) ở Thừa Thiên Huế”

Sáng ngày 8 tháng 4 năm 2021, Hội đồng đã  đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Ứng dụng kỹ thuật Barcode trong nghiên cứu đa dạng di truyền cá Chình hoa (Anguilla marmorata Quoy & Gaimard, 1824) ở Thừa Thiên Huế” thuộc đề tài KHCN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2019-02-113 do ThS. Kiều Thị Huyền làm chủ nhiệm.

Hội đồng do PGS.TS Nguyễn Duy Quỳnh Trâm làm chủ tịch, TS. Nguyễn Văn Huy là thư ký, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Phước và TS. Nguyễn Đức Huy là ủy viên phản biện, các ủy viên gồm có TS. Nguyễn Xuân Huy, TS. Mạc Như Bình, TS. Võ Văn Quốc Bảo.

Hội đồng đã lắng nghe ThS. Kiều Thị Huyền trình bày về nội dung của đề tài, các đóng góp và sản phẩm đề tài đạt được. Sau đó, Hội đồng đã có những đánh giá, phản biện để tác giả có những điều chỉnh và hoàn thiện hơn đề tài. Hội đồng đánh giá cao về kết quả và bỏ phiếu thông qua (Đạt) cho đề tài do ThS. Kiều Thị Huyền chủ nhiệm.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi nghiệm thu đề tài:

Lê Tiến Hữu