Chuyển Đảng chính thức cho 3 Đảng viên dự bị

Sáng ngày 8.3.2018, Chi bộ Khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm Huế đã tổ chức buổi lễ chuyển Đảng chính thức cho 3 Đảng viên dự bị là đ/c Ngô Thị Hương Giang, đ/c Lê Văn Bảo Duy và đ/c Phạm Thị Hải Yến.

Tham dự buổi lễ có đ/c Lê Văn Dân, Bí thư Chi bộ khoa và toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa Thủy sản. Sau khi nghe các Đảng viên dự bị đọc bản kiểm điểm sau 1 năm dự bị, các đồng chí Đảng viên trong chi bộ hầu hết đều nhận xét cả 3 Đảng viên dự bị đều có những thành tích nổi bật, tư tưởng vững vàng theo lý tưởng của Đảng. Buổi lễ đã bầu và nhất trí 100% cả 3 đồng chí đều được chuyển Đảng chính thức.

Chúc mừng 3 Đảng viên chính thức của chi bộ khoa Thủy sản

Trương Văn Đàn