Giới thiệu bộ môn Bệnh Thủy sản

BỘ MÔN BỆNH THỦY SẢN

Chức năng – nhiệm vụ

Chức năng – nhiệm vụ của bộ môn là giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phổ biến kỹ thuật chuyên môn và ứng dụng sản phẩm đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến bệnh học thuỷ sản.

Đào tạo

– Đào tạo đại học: Bộ môn Bệnh thủy sản thực hiện giảng dạy các học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành Bệnh học thủy sản; giảng dạy các học phần liên quan đến quản lý sức khỏe và dịch bệnh trên động vật thủy sản cho ngành Nuôi trồng thủy sản và Quản lý thủy sản

Sinh viên ngành Bệnh học thủy sản trong giờ thực hành

– Đào tạo sau đại học: Giảng dạy các học phần bệnh học thuỷ sản nâng cao, dịch tễ học thủy sản nâng cao, quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản và quản lý sức khỏe động vật thủy sản cho học viên sau đại học ngành Nuôi trồng thủy sản.

Nghiên cứu khoa học

Bộ môn Bệnh thủy sản tập trung nghiên cứu về lĩnh vực bệnh ở động vật thuỷ sản và ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng trị bệnh. Các nghiên cứu đi sâu vào các vấn đề về dịch tễ học, phát triển các phương pháp chẩn đoán bệnh, nghiên cứu phương pháp phòng trị và quản lý bệnh thủy sản hiệu quả.

Trong 5 năm gần đây, số lượng các đề tài nghiên cứu khoa học, các bài báo xuất bản trong nước và quốc tế của bộ môn luôn đi đầu trong đơn vị. Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, bộ môn đã triển khai được 72 đề tài các cấp, xuất bản được 128 bài báo trên các tạp chí có uy tín trong và ngoài nước, ấn bản được 21 giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo…

Cơ sở vật chất

Bộ môn Bệnh thủy sản được trang bị hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại và hoàn chỉnh phục vụ đào tạo và nghiên cứu các lĩnh vực chuyên sâu về bệnh động vật thuỷ sản, bao gồm bệnh ký sinh trùng và nấm, vi khuẩn, vi rút, mô bệnh học, sinh học phân tử và miễn dịch học ở động vật thuỷ sản. Ngoài ra, Bộ môn còn có hệ thống phòng thí nghiệm cảm nhiễm phục vụ cho việc nghiên cứu nguyên nhân và biện pháp phòng trị bệnh trên động vật thủy sản

Cơ cấu nhân sự của bộ môn Bệnh thủy sản

Bộ môn có 10 cán bộ giảng dạy, trong đó có 02 Phó giáo sư, 03 tiến sĩ, 02 nghiên cứu sinh và 03 Thạc sỹ

STT Họ và tên Chức vụ/chức danh Học vị Email
1

Trương Thị Hoa

Trưởng Bộ môn, Giảng viên chính Tiến sĩ truongthihoa@huaf.edu.vn
2

Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

 

Trưởng khoa, Giảng viên cao cấp PGS.TS nguyenduyquynhtram@huaf.edu.vn
3

Nguyễn Ngọc Phước

Giảng viên cao cấp PGS.TS nguyenngocphuoc@huaf.edu.vn
4

Nguyễn Thị Huế Linh

Giảng viên Tiến sĩ nguyenthihuelinh@huaf.edu.vn
5

Nguyễn Đức Quỳnh Anh

Giảng viên Tiến sĩ  nguyenducquynhanh@huaf.edu.vn
6

Trần Quang Khánh Vân

Giảng viên chính Thạc sĩ tqkhanhvan@huaf.edu.vn
7

Trần Nam Hà

Giảng viên Thạc sĩ, NCS trannamha@huaf.edu.vn
8

Phạm Thị Hải Yến

 Giảng viên Thạc sĩ, NCS phamthihaiyen@huaf.edu.vn
9

Nguyễn Nam Quang

Giảng viên Thạc sĩ nguyennamquang@huaf.edu.vn
10

Hồ Thị Tùng

 Nghiên cứu viên Thạc sĩ hothitung@huaf.edu.vn

 

BỘ MÔN BỆNH THỦY SẢN