Giới thiệu bộ môn Bệnh học Thủy sản

Cán bộ, giảng viên bộ môn Bệnh học Thủy sản

Bộ môn Ngư y là một đơn vị chuyên môn của Khoa Thủy sản, được thành lập theo quyết định số 109/QĐ-ĐHNL ngày 01 tháng 04 năm 2005 của Hiệu trưởng Trường đại học Nông Lâm. Tuy nhiên, vào ngày 1/1/2012 bộ môn Ngư y đã được đổi tên thành bộ môn Bệnh thủy sản để phù hợp với chuyên ngành đào tạo Bệnh học Thủy sản, theo Quyết định 758 của Hiệu trưởng Trường đại học Nông Lâm Huế, đại học Huế. Với đội ngũ cán bộ được đào tạo theo nhiều chuyên ngành khác nhau như: Miễn dịch học; Dược lý học; Vi sinh vật thủy sản, Dịch tễ học; Quản lý sức khỏe ĐVTS; Quản lý chất lượng giống TS; Vệ sinh ATTP; Virus; Vi khuẩn; Nấm và KST… Trong thời gian qua bộ môn Bệnh thủy sản đã tích cực tham gia vào quá trình nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ phân tích, xét nghiệm, đặc biệt là hợp tác và triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về bệnh động vật thủy sản và thuốc trong nuôi trồng thủy sản. Bộ môn hiện có 11 cán bộ, giảng viên. Tất cả CBGV của bộ môn đều có trình độ sau đại học, trong đó có 1 Phó giáo sư, Tiến sĩ; 3 Tiến sĩ; 3 NCS, 4 Thạc sĩ.

Sinh viên ngành Bệnh học Thủy sản trong giờ thực hành

Cơ cấu nhân sự của bộ môn Bệnh thủy sản

STT Họ và tên Chức vụ/chức danh Học vị Email
1 Trương Thị Hoa Trưởng Bộ môn, Giảng viên chính Tiến sĩ truongthihoa@huaf.edu.vn
2 Nguyễn Duy Quỳnh Trâm Trưởng khoa, Giảng viên cao cấp PGS.TS nguyenduyquynhtram@huaf.edu.vn
3 Trần Quang Khánh Vân Giảng viên chính Thạc sỹ tqkhanhvan@huaf.edu.vn
4 Nguyễn Ngọc Phước Giảng viên chính Tiến sĩ nguyenngocphuoc@huaf.edu.vn
5 Nguyễn Thị Huế Linh Giảng viên Tiến sĩ nguyenthihuelinh@huaf.edu.vn
6 Lê Văn Bảo Duy Giảng viên Tiến sĩ levanbaoduy@huaf.edu.vn
7 Trần Nam Hà  Giảng viên Thạc sỹ, NCS trannamha@huaf.edu.vn
8  Hồ Thị Tùng  Nghiên cứu viên Thạc sỹ, hothitung@huaf.edu.vn
9 Nguyễn Đức Quỳnh Anh  Giảng viên Thạc sỹ, NCS  nguyenducquynhanh@huaf.edu.vn
10 Nguyễn Nam Quang Giảng viên Thạc sĩ nguyennamquang@huaf.edu.vn
10  Phạm Thị Hải Yến  Giảng viên Thạc sĩ, NCS phamthihaiyen@huaf.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ
– Đào tạo người Kỹ sư Bệnh học thủy sản có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản – bệnh thủy sản, có khả năng làm việc độc lập tại các cơ sở sản xuất, nghiên cứu, đào tạo và các cơ quan có liên quan đến ngành thủy sản.
– Có khả năng nghiên cứu khoa học và hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước.
Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận

– Bộ môn đã đạt tập thể lao động xuất sắc qua các năm 2007 – 2008; 2008 – 2009; 2009 – 2010, 2010 – 2011, tập thể lao động tiên tiến các năm từ 2011-2014.
– Hai năm liên tiếp: 2008 – 2009, 2009 – 2010: bộ môn được công đoàn trường đại học Nông Lâm công nhận là tổ công đoàn xuất sắc.
– Năm học 2010 – 2011 bộ môn vinh dự nhận bằng khen của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT.

Các học phần do bộ môn quản lý
1. Bệnh do vi sinh vật và địch hại
2. Bệnh học thủy sản
3. Bệnh ký sinh trùng và nấm
4. Bệnh vi khuẩn
5. Bệnh virus
6. Dịch tễ học thủy sản
7. Dược lý học thủy sản
8. Giám sát thông tin môi trường và dịch bệnh thủy sản
9. Hệ thống nuôi trồng thuỷ sản
10. Khóa luận tốt nghiệp NY
11. Miễn dịch học thủy sản
12. Mô bệnh học
13. Nhập môn bệnh học thủy sản
14. Phương pháp chẩn đoán bệnh động vật thủy sản
15. Quản lý chất lượng giống thuỷ sản
16. Quản lý sức khoẻ động vật thuỷ sản
17. Tiếp cận nghề Ngư y
18. Thao tác nghề Ngư y
19. Thực tế nghề Ngư y
20. Vệ sinh an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản
21. Vi sinh vật thủy sản

Bộ môn Bệnh học Thủy sản