Công ty Cổ phần Cá Tầm Việt Nam tuyển dụng 30 nhân viên làm việc tại các tỉnh Lâm Đồng, Đắc Lắc, Bình Định, Bình Thuận, Sơn La.

Trương Văn Đàn