Nâng tầm cao mới – Vững bước vươn xa, để đáp ứng nhu cầu phát triển không ngừng trong lĩnh vực Nuôi trồng thủy sản, Tập đoàn BIM liên tục tuyển dụng Công nhân nuôi tôm thẻ chân trắng  làm việc tại khu vực tỉnh Quảng Ninh như sau:

Trương Văn Đàn