STT
Thời gian
Công ty
1
7/5/2016
Công ty CP
2
7/5/2016
Công ty Hoàng Long
3
7/5/2016
Công ty TNHH Nam Miền Trung
4
7/5/2016
Công ty Khánh Sủng
5
7/5/2016
ANOVA Feed
6
7/5/2016
Công ty cổ phần Hải Nguyên
7
7/5/2016
Công ty TNHH Thủy sản Ngọc Phát
8
9/5/2016
Công ty UP
9
11/5/2016
Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Đại Thắng Cp
10
16/5/2615
Công ty Toàn Cầu
11
17/5/2016
Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh vật Thăng Long
12 18/5/2016 Công ty INVIVO